Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Store Merløse

Her er mennesket i centrum


 

                                    Store Merløse Lokalforum 

Lokalforum er et overordnet koordinerende forum for institutioner, foreninger og borgere i St. Merløse lokalområde.

Det er åbent for alle borgere bosiddende i skoleområdet for St.Merløse,  samt  erhvervsdrivende som er aktive i dette område.

Lokalforum holder møde hver den første mandag i måneden, undtagen juli.

Dagsorden offentliggøres her på hjemmesiden, på opslag ved Daglig brugsen, Holbækvej 5, i Kepo Grillen og i  St. Merløse Fritidscenter.

 Formålet med Lokalforum er:

Koordinere informationer og projekter mellem institutioner, foreninger og borgere i St. Merløse lokalområde.

Være talerør mellem St. Merløse lokalområde og Holbæk Kommune for emner der har bred interesse, eller tværgående indflydelse på lokalområdet.

At arrangere og deltage i de to årlige dialogmøder med det politiske udvalg fra kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune.

At profilere St. Merløse som lokalområde, og være forum for udvikling af erhvervsliv og by.

At være igangsætter af sociale og kulturelle aktiviteter baseret på samarbejde mellem institutioner, foreninger og borgere i St. Merløse.

Lokalforum ledes af et råd af tre valgte medlemmer og to faste medlemmer. De to faste medlemmer er skoleinspektøren på St. Merløse Centralskole, og lederen af ”Huset”

Rådet er:

Formand    

 Jørn Jørgensen 

57 80 20 32 

jrnj@123dk.dk 

Kasserer 

  Lise Færch   

57 80 10 86 

 

medlem  

Tove Düring Nielsen 

 

 

medlem 

 Pia Engel Pedersen

Daglig leder St. Merløse skole 

 

 medlem   

Mette D. Jørgensen

Leder af Huset 

 

 

 Medlem


 Frits Sørensen

 

 

Medlem

 

Inger Sørensen 

 

 

Opdateret 24/12/2013