Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Store Merløse

Her er mennesket i centrum


SET OG SKET


Traditionen tro havde bylauget i St.Merløse inviteret til sankthansfest
ved bylaugshuset på idrætspladsen , og omkring 200 børn og voksne mødte op
torsdag aften. Klokken 19.00 startede børneaktiviteterne med blandt andet
snobrødsbagning, og man havde annonceret starten på bål og båltale til
klokken 20.00. Da det trak op til regn og torden blev dette fremskyndet, og
byrådsmedlem fra Holbæk Emrah Tuncer nåede lige at holde båltalen inden
uvejret brød løs.
Han  indledte sin tale med at sige, at på denne aften er danskerne igennem
århundreder samlet - oprindelig for med bålets flammer, at jage onde ånder
af marken, så jorden blev frugtbar.
Det var dengang folketroen ville vide, at der netop denne aften blev
holdt heksesabbatter på Bloksbjerg.
Det er for længst forbi, men vi mødes fortsat. Hvorfor ? Svaret finder vi i
første strofe i Drachmanns midsommervise " Vi elsker vort land". Så kort
kan det siges.
I dagligdagen har vi tit så travlt med at være sure over livets små
genvordigheder, at vi glemmer, at Danmark er et yndigt land.
- Emrah Tuncer fortsatte med at sige, at han er stolt over at man i Danmark
har et stærkt fællesskab, hvor vi passer på hinanden.
Hvor alle har gode muligheder, og frihed til at bestemme over eget liv.
Er det ikke det der gør Danmark til et helt særligt land ?
Et Danmark, hvor vi bevarer håbet og lyset, og jager mørket på flugt. Det
er det jeg tror på, sagde han.
Han ønskede alle en god sommer, og sagde , at her i Merløse er I
privilligerede. I har et godt fællesskab i byen og løfter i flok, sluttede
han.
Derefter sang man midsommervisen, men så kom regnen og tordenvejret, og
alle måtte søge ly .
Det var rigtig slemt ,og  lyn og tordenbrag samt skybrud var lige over
byen. Det var rigtig slemt. Børnene skreg når bragene kom , og hundene
gøede og var rigtig bange. Skybruddet varede en halv times tid, men så var
ilden i bålet også næsten slukket.
Der blev solgt kaffe og hjemmebag samt øl og vand, men på grund af vejret
blev aftenen ikke så festlig som den kunne have været. Det var rigtig
slemt, og mange vil ganske sikkert huske sankhansaften 2016 mange år frem

 Årets Tour de Merløse søndag blev igen i år en succes med strålende solskin og flot cykelvejr. Uvist af hvilken grund deltog der omkring 50 færre end sidste år, men det var flot med i alt 198 deltagere på de tre ruter. På de 5 km, var der 87 deltagere. her var både cyklende og gående, og flere havde hunde med .

På de 12 km var der 73 deltagere, og på den lange etape på 31 km deltog der 38. Blandt disse var der en del  "professionelle", og fra flere klubber på Sjælland. Den ældste på denne tur var en 87-årig mand fra Brøndby, der har deltaget i St. Merløse i de syv år, som Bylauget har stået for arrangementet. De første år kom han cyklende fra Brøndby, men de sidste to år er han kørt i bil til Merløse. Han meddelte, at det nu var sidste gang han deltog, og han fik overrakt en lille gave for hans store indsats.

Den yngste i år på den lange tur var kun 14 år.

Klokken o9,00 begyndte indmeldingen, og præcis klokken 10.00 blev løbet skudt i gang. I år var det Kurt Næsted, der er formand for festudvalget i Holbæk kommune, der startede løbet stående på taget af bylaugsklubhuset.Han sagde bl.a., at det var vigtigt at bevare alt det gode i lokalområdet, og han bad folk sende billeder fra arrangementet ind på Holbæk kommunes hjemmeside. Han bad cyklisterne passe på hinanden og ønskede en god tur.

Den første var tilbage efter 26 minutter, og det var Luna Michaelsen, og så kom man ellers ind i en lind strøm og fik overrakt sit diplom.

Klokken 11.45 var der lodtrækning med fine gevinster til både børn og voksne. Man havde fået udleveret nogle sedler med spørgsmål om lokale ting, og blandt de rigtige svar blev der så trukket lod. Gevinsterne var skænket af lokale sponsorer, og det er arrangørerne meget taknemmelige for.

30 frivillige hjælpere var mødt op, og nogle var posteret ude på ruterne, hvor der var depoter med læskedrik og frugt. Andre var med derhjemme og skrev deltagerne ind og skrev diplomer, og uden al den frivillige hjælp kunne arrangementet ikke lade sig gøre, og det er bestyrelsen meget taknemmelige for. Som før omtalt var det syvende år at Bylauget stod for arrangementet, men det er mange flere år siden Tour de Merløse startede. Det var Ole Gabriel Jensen " Hos Ole", der fik ideen, og det var en god ide, der vil blive gentaget igen til næste år.

Det koster 30 kroner at deltage, men så får man også en flot trøje med sponsorernes navne. Desuden får alle en kuglepen, som er sponseret af Eskesen A/S.

De øvrige sponsorer er følgende :Sportscafeteriet v/ Jette og Lasse Jensen, Tåstrup Smede og Maskinværksted ApS. v/Sten Larsen, Malermester Tom Pedersen, Jyderup Dyvelfabrik, Lokalforum Store Merløse, Sv. Kofoeds Maskinfabrik, Midtsjællands Transport og Nedrivning v/ Lars og Henning Sørensen, El-installatør Niels Viggo Nielsen, Murermester Morten Olsen, Vognmand Hans Ole Christensen, H.L. Autoentreprise, Super Brugsen Tølløse, Klippestedet v/ Inge Christiansen, St. Merløse Tandlægeklinik, Merløse Pizza, Frisørgården v/ Zannie Toftehøj, St. Merløse Dyreklinik ApS, Danish Agro, Dansk Outlet- St.Merløse, BK- Klip v/ Mette Nymand Møller, MK  Autolakering , XL Byg Stenlille, Royal Unibrew, Dagli` Brugsen St. Merløse, Merløse Bageri, Stenlille Apotek og Den lille butik, St. Merløse.

Bylauget takker alle disse sponsorer, der gør det muligt at lave dette gode arrangement.

Loppemarked i Hallen


Søndag havde Bylauget i St. Merløse inviteret til stort loppemarked i hallen., og det var første gang man prøvede dette.

Der var stor interesse for arrangementet hvor omkring hundrede "lopper" havde tilmeldt sig, og det betød, at hallen var fyldt op med stande. Og her kunne de interesserede købe næsten alt hvad hjertet begærede. Men de fleste kræmmere solgte næsten det samme, og det var legetøj, brugt børnetøj og glas og porcelæn.

Der blev handlet af hjertens lyst, og mange gik hjem med store poser fyldte med spændende ting.

I løbet af de seks timer loppemarkedet havde åbent var der en strøm af mennesker, der besøgte hallen, og de fleste kræmmere var da også tilfredse med deres salg, og stemningen var god.

Kræmmerne kom ikke blot fra lokalområdet, men mange havde fundet vej til St. Merløse fra andre steder på Sjælland, og det samme gjaldt også køberne.

I forbindelse med loppemarkedet havde halbestyreren åbent i cafeteriet, og her blev der solgt smørebrød og lune retter.

Et arrangement som Bylauget måske vil lave igen til næste år.


Generalforsamling


Bylauget i St.Merløse har holdt den årlige generalforsamling i St.
Merløse Fritidscenter med omkring 40 fremmødte. Aftenen startede med
en lækker middag.
Ordstyrer ved generalforsamlingen var traditionen tro Ole Randbæk.
Formanden Jørn Jørgensen fremlagde årets beretning, og sagde at det
havde været et godt år for foreningen, og at medlemstallet ligger
stabilt med 265 medlemmer.
Der har i årets løb været afholdt mange gode arrangementer selv om
enkelte gav lidt småproblemer.Gennem flere år har foreningen stået bag
arrangementet " Ren By " sammen med skolen og børnehaven samt diverse
forældre og bedsteforældre, og der blev igen samlet store mængder
affald i løbet af dagen. Man overvejer i øjeblikket på om man skal
lave dette arrangement samme dag som den øvrige del af Holbæk Kommune.
Tour de Merløse blev igen en stor succes med 240 deltagere. Dette
arrangement er kun muligt på grund af den enorme opbakning fra
forretninger, virksomheder og folk i St.Merløse, pointerede formanden.
Foreningen stod som sædvanlig bag arrangementet Sankthansaften på
idrætspladsen og det samme gjaldt loppemarkedet , hvor der deltog 39
lopper, lidt mindre end året før.
I 2015 fejrede bylauget 25 års jubilæum. Dagen  blev markeret  med
"Bylaugsgudstjeneste", og derefter var der en masse gode indslag
resten af dagen, bl.a. musik gennem byen ved Holbækgarden.
Der er holdt halloween-arrangement , der blev en dejlig dag for både
børn og voksne, og som altid blev juletræstændingen en stor succes med
flere hundrede fremmødte.
Årets sidste arrangement var juletræsfest i Merløsehallen med
deltagelse af omkring hundrede børn og voksne.
Foreningen har i årets løb bakket op  om " Meget mere Merløse ", hvor
det første spadestik tages den 4. marts klokken14.30. Foreningen har
også været med i kampen om at beholde Tølløse banen.
Som noget nyt prøver man at lave indendørs loppemarked i hallen den
28. februar, og der er allerede på nuværende tidspunkt solgt omkring
50 stande. Dette sker i samarbejde med hallens bestyrelse og
cafeteriet.
Derefter blev årets regnskab lagt frem, og det var rigtig fint med en
balance på 61.351.26 kroner og et flot overskud på 19.507 kroner.
På valg var Casper Knudsen, Kristian Olsen, Inger Sørensen og Morten
Anderson. De to førstnævnte ønskede ikke genvalg, og i stedet blev der
valgt tre nye. Disse er Christina Rasmussen, Hanne Boderskov og Glenn
Olsen.
Suppleanterne Lars og Henning Sørensen blev genvalgt og Ingrid
Clemensen og Preben Jørgensen blev også genvalgt som
bilagskontrollanter.
Traditionen tro blev " Årets person" og " Årets hus"denne aften
hædret. Årets person 2015 blev Marie Hansen, Banevej 6.
Marie er kendt som den fantastiske hjælpsomme og venlige person der i
alle sammenhænge stiller op for borgerne i byen.Hun hjælper til ved
arrangementer i foreninger og på Møllevang  og er besøgsven på
plejehjemmet.
Årets hus blev Tåstrupvej 37, som ejes af Ole Buck, og begrundelsen
var ,at der altid er så flot og ryddeligt.
Begge fik overrakt et indrammet diplom, et gavekort og en lille gave.
Aftenen sluttede med kaffe og  hyggeligt samvær.

Formandens Beretning
Det har været et rigtig godt år. Annoncer i folderen og vores medlemstal ligger stabilt.

Vi har i årets løb afholdt de arrangementer vi plejer. Man kan sige at de fleste er gået rigtig godt, selv om der er enkelte der har givet småproblemer.

Generalforsamlingen gik som sædvanlig fint med Ole Randbæk som ordstyrer.

Formanden var fraværende pga. sygdom så det var næstformand Kristian Olesen der aflagde beretningen, som blev godkendt.

Kasserer Morten Anderson fremlagde regnskab der viste en balance

på 41.844,13 kr. og et overskud på 9.232,40kr.

Foreningen havde 266 medlemmer

Fra Bankoforeningen havde man fået 15.000 kr.

Regnskabet blev godkendt

Årets hus titlen blev tildelt 2 huse: Bakkekammen 5 og
Bygaden 70

Årets Person blev Frits Sørensen som også fik titlen i 2003


 

 

Ren By Gav lidt problemer idet den måtte laves i 2 omgange. Børnehaven kom med 40 børn og ledere om formiddagen.                  Om eftermiddagen kom der 70 børn med 1 leder samt diverse forældre og bedsteforældre fra SFO.

Der blev samlet store mængder affald både formiddag og eftermiddag
Begge hold blev bespist med pølser og brød, samt juice og saft
En stor tak til vore hjælpere, samt vores sponsorer på arrangementet: Merløsegården, Royal Unibrew, Merløse Sportscafeteria, Daglig Brugsen og Bageren

Vores overvejer går i øjeblikket på om vi skal lave Ren By samme dag som den øvrige del af Holbæk Kommune, da vi ikke kan fortsætte med at lave det over en hel dag. Det vil så blive en lørdag eller søndag

 

Tour de Merløse var igen en succes. Der var 240 deltagere ligesom året før. De startede ud med i godt vejr og blev sendt afsted med en opfordring fra starteren, som var Vognmand Henning Sørensen, tage hensyn til hinanden og den øvrige trafik, og i øvrigt overholde færdselsreglerne.

Som sædvanlig var der flest på de korte ruter, men antallet af deltagere på den lange rute var vokset med 50%

Ved hjemkomst var der lodtrækning om de mange flotte præmier som var skænket af forretninger og virksomheder i St. Merløse og omegn.

Tour de Merløse er kun muligt på grund af den enorme opbakning der er fra forretninger, virksomheder og folk i St. Merløse.

Det vil jeg gerne sige tak for.


Loppemarkedet led under at vejrudsigten i ugerne op til havde været rigtig dårlige, og selv om de blev bedre hen mod dagen betød det desværre at nogle havde valgt at blive hjemme. 39 lopper havde dog valgt at deltage. Dagen startede i solskin, men det varede ikke længe før der kom en byge. Dagen gik med skiftende regn og tørvejr. Der blev handlet lystigt ind mellem bygerne.

Som sædvanlig var humøret helt i top, og alle havde nogle sjove og hyggelige timer og god handel

 

St. Merløse Bylaugs 25. års jubilæum blev afholdt 6. sept. Selv om det undervejs i forberedelserne viste sig at det nok burde have været først på året. Vi havde bedt om forslag til hvordan vi skulle fejre det og vi valgte følgende: Dagen startede i st. Tåstrup kirke hvor der blev afholdt en ”Bylaugs gudstjeneste.
På pladsen foran Bylaugshuset fik folk udleveret et skema til konkurrencen ”byens huse og deres historie”.
Så gik turen rundt i byen for at finde de huse og steder det handlede om, hvor Morten i forvejen havde hængt en historie op.
Holbækgarden var det næste punkt på programmet. De startede med at gå en runde i byen og derefter gav de tre numre på pladsen. Jeg forstår godt de vinder mesterskaber på stribe. Det var fantastisk flot, og havde da også samlet masser af tilskuere, både
rundt om i byen og på pladsen

Næste punkt på programmet var Leo Hjort som fortalte en spændende beretning, om hvordan Bylauget opstod, og om enkelte andre begivenheder i St. Merløse.
Tølløse Liegstow forening gav opvisning i folkedans, og lokkede enkelte modige tilskuere til at prøve.

Dagen igennem spillede vores lokale band Quistionmark på pladsen. Tak for glimrende underholdning.
Dagen sluttede med lodtrækning mellem de indleverede løsninger i 
konkurrencen.
St. Merløse Fritidscenter stod for forplejningen, og har lovet at overskuddet går til projekt ”meget mere Merløse”


Halloween arrangement er vel overstået op. Vi mangler bare det vigtigste !!!!!! ...at sige tak til alle der deltog. Tak til Brugsen for hjælpen og tak til alle der gav en hånd med opsætning og nedtagning af telt, pyntning og hjælp på forskellig måde. Også tak til dem der blot kiggede forbi. 
Vi synes det var en rigtig dejlig dag og har mange ideer til andre aktiviteter på dagen. Servering af Græskarsuppe, ansigtsmaling m.m. så hvis der sidder nogen der kunne tænke sig at deltage med næste års arrangement så kom endelig frem af busken. 
Vi tror at - når børn og voksne i byen lærer hinanden at kende vil trygheden i lokalsamfundet øges


Juletræstænding var som sædvanlig et tilløbsstykke. Og også
julemanden kom forbi. På grund af den manglende sne kom han ikke kane, men i hestevogn sammen med en masse nissebørn.

Lysene på juletræet og lysene i juleudsmykningen rundt om i byen blev tændt, og der blev danset om juletræet

Baptistspejderne fra Skee solgte dekorationer og vi serverede gløgg, æbleskiver og varm kakao. Børnene havde mulighed for at prøve en tur i julemandens vogn.

Det var et super arrangement


Juletræsfesten i hallen havde samlet cirka 50 børn og 50 voksne. den lokale musiker Lisette Larsen spillede op til dans omkring juletræet, og vi fik også besøg af julemanden og hans kone, der satte god gang i festen. Vi er rigtig glade for at kunne fortælle at vi havde ramt plet med julemanden, hans kone og Lisette.

Der blev delt julegaver ud til alle børnene, og efter et par hyggelige timer var dette års juletræsfest slut, men der er ingen tvivl om at dette bliver gentaget. Bestyrelsen bestilte både Lisette og julemanden med kone til at komme igen til næste år.

Det er rigtig flot at det på trods af startvanskeligheder blev så godt et arrangement. Vi kom helt skævt ind på det, da det viste sig at vi ikke havde hverken julemand eller musik. Det er utrolig flot gjort af de bestyrelsesmedlemmer og frivillige som gik ind i projektet og gjorde det til en succes. Tak for det.

Vi har i løbet af året bakket op om ”Meget mere Merløse”, hvor der jo tages det første spadestik fredag d. 4. marts kl. 14.30.

Vi har også bakket op om kampen for at bevare Tølløse banen hvor Bent og Tanja har gjort et kæmpe arbejde. Det er blandt andet deres fortjeneste at det nu ser ud som om den er reddet.

Ligeledes har vi i årets løb fået kontakt til Fjernvarmeforeningen, Det er den forening der blev oprettet i forbindelse med beslutningen om at bygge et nyt fjernvarmeværk.
Det hed den gang” foreningen af kritiske fjernvarme brugere”, så vidt jeg husker

 Bestyrelsen oplyser at den fortsætter sit arbejde med at følge fjernvarmeværkets drift og økonomi i de kommende år og vil orientere borgerne herom, hvis der bliver behov for det.

 

Som noget nyt prøver vi at lave et indendørs loppemarked i hallen d. 28. feb. Det sker i samarbejde med Michael Adler fra hallens bestyrelse og Lasse fra sportscafeteriet. Vi sælger standene og får indtægten. Lasse klarer alt hvad der hedder forplejning.

Det ser rigtig fornuftigt ud. Der er på nuværende tidspunkt solgt ca. 50 stande.

Jeg vil slutte med at sige tak for et rigtig godt år. Tak til medlemmer, hjælpere, sponsorer.

Uden jer var alle vores ideer aldrig blevet ført ud i livet

 


Referart af Bylauget´s ordinær generalforsamling

Dato: fredag d. 5. februar 2016

Referent: Susan Fast

Pkt

Dagsordentekst

Referat

1

Valg af dirigent

Ole Ranbæk blev valgt.

1

Formanden beretning

Jørn fortalte om året der er gået.

Det har været et godt år med gode arrangementer med stor deltagelse.

2

Fremlæggelse af revideret regnskab.

Morten var ikke til stede, så Jørn fremlagde regnskabet.

 

Det blevet stillet spørgsmålstegn ved, at gave beløbet er så stort, samt det er underligt, der bliver givet gaver til folk der hjælper til frivilligt?

Inger svarede, at det er dem der har udgifter forbundet med hjælpen, der får penge.

 

Er det bestyrelsen eller enkelte personer, der bestemmer, hvem der skal have penge for hjælpen?

Inger - ja det er bestyrelsen, der bestemmer, hvem der får.

 

Der blev også spurgt indtil bestyrelsesarrangement og hvorfor beløbet var så stort?

Det blev fortalt, at der for nogle år siden, blev bestemt at dem der sidder i bestyrelsen, skulle have mulighed for at lave en hyggedag med familien. Det er første gang, det er blevet afholdt. Dette blev godkendt og accepteret som en god ide.

3

Evt. forslag fra besty- relse eller medlemmer

 Ingen

5

Valg af bestyrelses-medlemmer og suppleanter.

Inger og Morten blev genvalgt.

Nye medlemmer:

Glenn/Dorthe Olesen

Hanne Boderskov
Christina Madsen

Fortsætter:

Jørn, Anne-Lene og Susan

Suppleanter. Lars og Henning fortsætter.

 

6

Valg af bilags-kontrollanter og suppleant

Ingrid Clemensen og Preben Jørgensen fortsætter

Anne Albæk suppleant

7

Prisuddeling.

Årets person: Marie Hansen

Årets hus: Tårstrupvej 37

8

Evt.

Inger: Ren by bliver søndag d. 17. april

          Stor tak til Anne Albæk for hjælpen vedr. 

          juletræsfesten.

 

Der blev sagt pænt tak og farvel til Casper.

 

Juletræsfest

Lørdag eftermiddag samledes cirka 50 børn og 50 voksne til den traditionelle juletræsfest i St. Merløse Fritidscenter arrangeret af bylauget.

Juletræsfesten foregik i hallen, hvor der var et stort flot juletræ med masser af pynt og lys.

Festen indledtes med velkomst til alle af Inger Sørensen på bylaugets vegne, og derefter spillede den lokale musiker Lisette Larsen op til dans omkring juletræet. Vi fik også besøg af julemanden og hans kone, der satte god gang i festen.  

Især de mindste børn var meget benovet over at møde selveste julemanden, og der var en god kontakt mellem dem. Både julemanden og hans kone snakkede med børnene og både børn og voksne dansede rundt om træet og sang de gamle smukke julesalmer, hvor Lisette var en god forsanger.

Efter en pause, hvor de voksne nød et glas gløgg med æbleskiver og børnene drak sodavand, spilledes der igen op. Denne gang til de gamle sanglege, hvor alle deltog. Julemanden havde en sæk fyldt med julegaver til børnene, og de sad forventningsfulde og ventede til deres navn blev råbt op

Ved tilmeldingen havde man fået oplyst børnenes køn og alder, og arrangørerne havde købt gaver til en værdi af cirka 50 kroner til hver i BR, som var pakket fint ind.

Efter et par hyggelige timer var dette års juletræsfest slut, men der er ingen tvivl om at dette bliver gentaget igen til næste år. Bestyrelsen bestilte både Lisette og julemanden til at komme igen til næste år.

Ved årets juletræsfest deltog rigtig mange bedsteforældre sammen med deres børnebørn, og alle havde nogle dejlige timer, hvor man rigtig kom i julestemning.

For mange år siden kunne man samle fuldt hus til hele tre juletræer på den gamle kro i St. Merløse. Senere var der ikke juletræsfest i byen i en del år, men nu har bylauget igen fået den gamle tradition op at stå, og man håber, at det vil fortsætte mange år endnu.


 

Juletræstænding
 

Netop som en flok børn og voksne havde samlet sig ved brugsen i Store Merløse, for at tænde lys i byens juletræ og byens julebelysning, kom julemanden forbi. På grund af den manglende sne kom han ikke kane, men i hestevogn sammen med en masse nissebørn.

Selv om han havde travlt lykkedes det for Store Merløse Bylaug at overtale ham til at blive og tænde lysene.

Nu da han var her ville han da også blive, og være med til at danse om træet danse om træet, når lyset var blevet tændt.

Først efter fire sange, og mange gange rundt om juletræet var han blevet træt.

Mange børn havde spurgt ham hvad der var i den sæk han bar over skulderen, og nu da han stod stille kunne han åbne den.

Sækken var fyldt med slikposer, som julemanden nu delte ud til de mange børn, som tak for at de havde hjulpet ham med at synge og danse rundt om juletræet. Bylauget havde sørget for at der var æbleskiver, varm kakao og gløg. Mens de voksne hyggesnakkede, løb børnene rundt og legede. Andre stod i kø for at få en tur i julemandens hestevogn. Baptistspejderne fra Skee havde igen i år fyldt traileren med juledekorationer til meget små priser.

Til slut ønskede julemanden alle de fremmødte en rigtig glædelig jul, og kørte videre.

Bylauget vil gerne takke vores sponsorer, og ligeledes vores mange hjælpere, som har bidraget med tid og arbejdskraft.


Halloween

Bylaugets Halloween arrangement er vel overstået. Der er (næsten) ryddet til side og kassen er gjort op. Vi mangler bare det vigtigste !!!!!! ...at sige tak til alle der deltog. Tak til Brugsen for hjælpen og tak til alle der gav en hånd med opsætning og nedtagning af telt, pyntning og hjælp på forskellig måde. Også tak til dem der blot kiggede forbi. 
Vi synes det var en rigtig dejlig dag og har mange ideer til andre aktiviteter på dagen. Servering af Græskarsuppe, ansigtsmaling m.m. så hvis der sidder nogen der kunne tænke sig at deltage med næste års arrangement så kom endelig frem af busken. 
Vi tror at - når børn og voksne i byen lærer hinanden at kende - trygheden i lokalsamfundet vil øges.


 

Den 6. sept. Fejrede Store Merløse Bylaug 25 års jubilæum. Vejret viste sig fra sin kedelige side om lørdagen da vi rejste telt. Regnen stod ned i stænger det blæste en del.
Søndag var det ikke meget anderledes, bortset fra at blæsten havde taget til og kom fra en anden retning.
Vi havde spurgt byens beboere om hvordan de syntes vi skulle fejre dagen og der var indkommet flere gode forslag.

Vi valgte følgende:

Dagen startede i st. Tåstrup kirke hvor der blev afholdt en ”Bylaugs gudstjeneste.
Efter gudstjenesten gik de der havde lyst, fra kirken til pladsen foran Bylaugshuset.
På pladsen fik folk udleveret et skema til konkurrencen
 ”byens huse og deres historie”.
Så gik turen rundt i byen for at finde de huse og steder det handlede om, hvor Morten i forvejen havde hængt en historie op.
Holbækgarden var det næste punkt på programmet. De startede med at gå en runde i byen og derefter gav de tre numre på pladsen. Jeg forstår godt de vinder mesterskaber på stribe. Det var fantastisk flot, og havde da også samlet masser af tilskuere, både rundt i byen og på pladsen.
Næste punkt var Leo Hjort som fortalte en spændende beretning, om hvordan Bylauget opstod, og om enkelte andre begivenheder i St. Merløse.
Tølløse Liegstow forening gav opvisning i folkedans, og lokkede enkelte modige tilskuere til at prøve.
Dagen igennem spillede vores fremadstormende lokale band Quistionmark på pladsen. Tak for glimrende underholdning.
Dagen sluttede med lodtrækning mellem de indleverede løsninger i
konkurrencen. St. Merløse Fritidscenter stod for forplejningen, og har lovet at overskuddet går til projekt ”meget mere Merløse”

Vi vil gerne takke for den støtte vi har fået fra De unge på 40, idrætsforeningen og fjernvarmeforeningen.
 Fjernvarmeforeningen er den forening der blev oprettet i forbindelse med beslutningen om at bygge et nyt fjernvarmeværk.

Varmeforeningens bestyrelse fortsætter sit arbejde med at følge fjernvarmeværkets drift og økonomi i de kommende år og vil orientere borgerne herom, hvis der bliver behov for det.


Loppemarked i St. Merløse

Lørdag d. 15 august afholdt Store Merløse Bylaug og Merløse fodbold deres årlige loppemarked. Vejrudsigterne havde ikke været for gunstige ugen før loppemarkedet, men efterhånden som vi nærmede os dagen blev de bedre og bedre.

De dårlige vejrprognoser i femdøgnsprognosen ugen før markedet, betød desværre at en del havde fravalgt loppemarkedet allerede på det tidspunkt.

Dagen før loppemarkedet lød udsigterne på en smule skyer og ellers solskin indtil sidst på dagen.

Vi startede forberedelserne før kl. 7.00 i flot solskin, men snart trak et regnvejr op, og vi fik den første byge. Alligevel havde 39 ”lopper” valgt at trodse vejret og de fik en dejlig dag

Markedet startede kl. 10.00 i regnvejr, men det stilnede snart af og vi fik tørvejr.

Handlen gik lystigt, men snart begyndte det igen at regne og tordne, og alle måtte styrte hen og dække varerne til. Derefter gik resten af tiden til kl. 15.00 ned skiftende vejr: regn, skyet og solskin.

Som sædvanlig var stemningen helt i top, og alle havde nogle sjove og hyggelige timer. Handlen gik udmærket og alle var tilfredse med dagens forløb.


 

 

Sct. Hans aften

Vi startede som sædvanlig med at bage snobrød og desuden var der forskellige boder på pladsen.

Vi havde igen i år samlet aktiviteterne på ”kræmmerpladsen” og det må siges at fungere.

Der var sat borde/bænke op, og cafe borde og stole

Der var mulighed for at købe øl, sodavand, kaffe og kage

Dan Billeskov var årets båltaler, og han holdt en smuk og tankevækkende tale.
Den handlede om heksebrænding før i tiden, og om at vi alle sammen har en indre heks.

Han talte om hvad der er nutidens største heks, og det kan der være mange bud på. Rasisme, terror, krig, men fællesnævneren må være, alt det der gør andre ondt.

Vi må hver især kæmpe for det vi har kært, vi skal værne om det vi finder tryghed i, men det skal gøres med værdighed og respekt. Derigennem bliver vi også mødt med respekt.
Han talte om St. Merløse før og nu. Om de kampe der er blevet vundet, og dem der er blevet tabt.

At vi skal tro på en positiv udvikling, at St. Merløse har en fremtid.
Vi skal tro på at vi hver især kan gøre en forskel. Tro på hinanden og på fremtiden. Give plads til hinanden. Vækst kommer ikke af sig selv.

Bålet blev tændt, og vi sang midsommervisen mens bålet brændte ned.

Aftenen sluttede med fælles hygge.


.Tour de Merløse
Igen i år var vejret med os lige fra de første kørte ud for at sætte ruterne, og det holdt fint under hele arrangementet. Da klokken var ni stod de første allerede klar til at blive skrevet ind, og da klokken rundede ti var vi nået samme antal som sidste år. Nemlig 240 deltagere. Starter i år var vognmand Henning Sørensen, som opfordrede alle til at tage hensyn til hinanden, den øvrige trafik og at overholde færdselsreglerne. Derefter ønskede han deltagerne god tur, og sendte dem ud på ruterne.

Som sædvanlig var der flest deltagere på de korte ruter, men antallet af deltagere på den lange rute var vokset med næsten 50%

Vel hjemkommet var der lodtrækning af fine præmier skænket af forretninger og virksomheder i St. Merløse og omegn.

St. Merløse fodbold stod, som de plejer, for salg af pølser og drikkevarer, og deltagerne slappede af i målområdet og hyggede sig inden det gik hjemad.

Vi synes det var et vellykket arrangement, som kun kan lade sig gøre fordi der er en utrolig opbakning fra virksomheder og forretninger i byen. Det vil jeg gerne sige tak for. Ligeledes vil jeg gerne rette en tak til alle vores dejlige hjælpere. Uden deres indsats var det ikke muligt at gennemføre Tour de Merløse.


Ren by i Store Merløse 2015

Tirsdag den 14. april blev der gjort ren by i St. Merløse, med hjælp fra børnehaven som deltog med 40 børn plus ledere om formiddagen i ca. 2,5 timer hvor de samlede en masse affald, omkring hallen - skolen - børnehaven og idrætspladsen. Affaldet bestod mest af papir - plast - flasker og dåser. Om eftermiddagen kom der, 70 børn fra S.F.O. en plus ledere - forældre og bedsteforældre, der blev resten af byen samt Tåstrupvej renset for affald, det var igen de samme ting som om formiddagen plus møbelrester tagplader en knallert og en cykel. Det eneste som ingen ville røre ved var, hundelorte og hestemøg det var grænsen, men der var rigeligt af det syntes de. Så hermed opfordre de folk til selv, at tage deres affald med hjem i deres egen skraldespand. Derud over gik der 2 mand og samlede affald på Ringstedvej og Hvalsøvejen ud for bymæssig bebyggelse der blev samlet 5 sæk affald af plast, papir, flasker, dåser, mad emballage, emballage fra fast food og mælke emballage samt husholdnings affald. Det er bare ufatteligt, at folk ikke kan have deres affald liggende i bilen til de kommer hjem, men ak når det er tomt så fylder det for meget, og skal det ud. Der skal lyde en stor tak til alle samlerne for deres indsats. Begge hold blev bespist med pølser og brød samt juice og saft. Pølser og brød blev sponseret af Miggi på Merløsegård. Drikkelse gav Royal unibrew og Merløse sportscafeteria varmede alle pølserne derud over var der sponsering af daglig brugsen samt bageren. Endvidere skal der lyde en meget stor tak til alle de som stillede op som hjælpere uden jer kan det ikke lade sig gøre endvidere også en tak til Bente Meehan fra Holbæk kommunen for deres hjælpsomhed

Nu vil vi tage stilling til om det skal fortsætte fremover på en eller anden måde. Da det ikke kan fortsætte med at være over en hel dag.

 Fodboldafdelingen - lokalforum - S.F.O. en og Bylauget

 


 

St. Merløse Bylaugs generalforsamling.

Fredag den 20. februar holdt St. Merløse Bylaug den årlige generalforsamling i St. Fritidscenter. Man startede med en lækker middag, hvor der deltog 45 af foreningens medlemmer.

Efter spisningen gik generalforsamlingen i gang, da formanden Jørn Jørgensen var fraværende på grund af sygdom var det næstformanden Kristian Olesen, der fremlagde årets beretning. Han kunne berette, at foreningen i det forløbne år havde haft forskellige tiltag og et enkelt helt nyt arrangement, nemlig et Halloween, det foregik i efterårsferien med udklædte børn og voksne, og hvor den yngste deltager var 3 år og den ældste 80 år. Foreningen arrangerer mange gode arrangementer i årets løb. Nævnes kan ”Ren By” som sædvanlig et godt samarbejde mellem Merløse Fodbold, skolen, SFO, Huset og Bylauget. Arrangementet har været en succes i mange år også takket været flinke sponsorer. Foreningen har igen holdt Tour de Merløse med succes og stor tilslutning. Man nåede i 2014 op på 240 deltagere, 41 flere end året før. Loppemarkedet blev et af de bedste i nyere tid, uden regn og med ca. 50 lopper. Juletræstændingen blev et tilløbsstykke med mere end 300 besøgende. Juletræsfesten i hallen samlede 125 børn og voksne. Det har været et godt år med masser af spændende aktiviteter og som sædvanlig en fantastisk opbakning fra erhvervsfolk, handlende og borgere i byen. I formandens beretning nævntes også byens bænke, som der er sket ting og sager med. En del af dem var i en sørgelig forfatning, og nu har 2 mænd fra byen nemlig Peer og Frits været på en runde i byen og taget sig kærligt af dem. Der er skiftet nogle brædder og bænkene er blevet renset og malet. Julebelysningen er blevet udvidet med 5 stk. første etape af bakken, samt 1 stk. på Bygaden ud mod Hvalsøvejen der manglede en. Eventuelt flere udvidelse vil ske når der er økonomi til det. Det har været et godt år for foreningen, der kan fejre 25 års jubilæum her i 2015. Det fejres med et arrangement den 6. september, men hvordan er endnu ikke fastlagt.

Kasserer Morten Anderson fremlagde derefter regnskabet, der vidste en balance på 41,844,13 kroner og et flot overskud på 9,232,40 kroner. Han kunne fortælle, at der var kontingent for 33,590,00 kroner, og at foreningen har 266 medlemmer. Fra bankoforeningen havde man i 2014 fået 15,000 kroner.

På valg var Jørn Jørgensen, Casper Knudsen, Lisbet Helverskov og Monica Glass. De to sidstnævnte genopstillede desværre ikke, men de vil helt sikkert blive savnet da de var meget kreative med hensyn til Halloween, og juletræsfesten i hallen samt Sankthansfesten. I stedet blev valgt Susan Fast og Anne-Lene Christensen. Genvalg af bilagskontrollanter var Ingrid Clemensen og Preben Jørgensen.

Traditionen tro blev ”Årets hus” og ”årets person” kåret denne aften. I år var der to huse med lige mange stemmer, og de fik begge overrakt diplom og gaver. Det første hus var Bakkekammen 5 med den begrundelse, at hus og have altid er flot vedligeholdt, og står som et godt eksempel for mange. Det andet hus var Bygaden 70, en flot vedligeholdt bungalow, som sammen med den velholdte have ligger som en perle på hjørnet. Den nyplantede hæk giver tillige et godt udsyn for bilister.

Årets Person blev Frits Sørensen, Der før har modtaget titlen i 2003. Han gør en stor indsats for at hjælpe foreningerne i byen, og er en fast hjælper når Merløse fodbold og Bylauget mangler en hjælpende hånd, og han er tillige sekretær i den forholdsvis nystartede krolf klub. Han fortjener titlen igen på grund af sin hjælpsomhed og altid positive indstilling.

Aftenen sluttede med kaffe og hyggeligt samværJuletræstændingen


Det var et tilløbsstykke. Et forsigtigt skøn lyder på at der deltog mere end 300 mennesker.
Klokken 17.00 ankom julemanden i hestevogn sammen med sine søde nissepiger. Hestevognen blev kørt af Lone Wunch, som til næste år kan fejre, at det er femtende år i træk hun kører julemanden til St. Merløse.
Julemanden blev modtaget med jubel af de mange børn. Julelysene blev tændt og der blev danset om juletræet.
De gamle julesange lød ekstra smukt, da vi i år havde fået Sara og Pernille til at synge for. Efter dansen om juletræet delte julemanden slikposer ud. Hjælperne havde travlt med at servere gløgg, æbleskiver og kakao, mens Baptistspejderne fra Skee Solgte juledekorationer.


Juletræsfesten i Hallen

Bylauget havde også i 2014 inviteret til Juletræsfest i Hallen, og 125 mennesker havde taget mod invitationen. Det var aftalt at det skulle være den 6. december kl. 14:30, og det viste sig at være et rigtigt godt tidspunkt, idet julemanden og hele hans familie kom til byen på netop det tidspunkt.

At julen er en hård tid for julemanden, blev tydeligt for os da han ankom støttet af to krykker. Der havde vist siddet noget i vejen i en skorsten han havde testet.

Lyden af de 50 børn, der taktfast råbte: ”Julemand, Julemand, Kom nu frem” havde dog en meget positiv indvirkning på ham, for han smed krykkerne, glemte sit dårlige knæ og kastede sig ud i underholdningen af de fremmødte.

Som det er traditionen, blev der sunget julesange mens vi vandrede rundt om det flotte juletræ, og efter 5 sange og mange gange rundt om træet, trængte vi til en pause. Heldigvis havde cafeteriet sørget for at vi kunne købe sodavand, øl, kaffe, gløgg, æbleskiver og slik.

Efter en halv times tid syntes nissefamilien at det var tid at prøve nogle sangleje de kendte og som de godt ville lære os. Der var en der handlede om en mand der kunne gå over en sø og et land, og en om en Tornerose, der var rigtig god til at sove og så sluttede det med at rigtig mange af deltagerne kom i den sorte gryde. Heldigvis var der ikke tændt under gryden, så alle slap uskadte ud igen.

Og så var vi fremme ved det meget spændende tidspunkt hvor de 50 børn måtte sætte sig på gulvet og vente på om der skulle være en gave til dem, og heldigvis viste det sig at der i julemandens sæk var en gave til samtlige 50 børn, endda med deres eget navn på.

Der var lutter glade miner da deltagerne lidt senere forlod hallen efter en meget vellykket juletræsfest, og man kan nok forvente at Bylauget vil byde julen velkommen til Store Merløse igen i 2015


Uhygge i Store Merløse.

Super arrangement, var et af de spontane udtryk, der blev sat på facebook allerede midt på eftermiddagen. Omtalen gjaldt for Store Merløse Bylaugs Halloween eftermiddag.

Børn og voksne kom hele eftermiddagen for at skære græskarhoveder. Bedsteforældre fra de omliggende byer og selvfølgelig også børn fra nærområdet var repræsenteret.

Flere ældre i byen lagde også vejen forbi for at se, hvad det nu var for noget nyt ”amerikaner-pjat” som de sagde. De kunne købe kaffe og de fik sig så samtidig en sludder med venner og naboer.

Børnene fik serveret heksesuppe som indeholdt alle de nødvendige ingredienser som flagermus, edderkopper, en enkelt fod og en hånd der manglede en finger. Det smagte fortræffeligt når man lige fik taget mod til at tage den første slurk.

Hele arrangementet foregik i et stort telt ved siden af Brugsen. Et telt der var dekoreret med masser af flagermus, hekse, edderkopper og græskarhoveder.

Alle de voksne var iført dragter og hatte.

Der blev skåret ca. 65 græskarhoveder og der blev uddelt præmier til Emilie på 8 år, Alex på 14 og den voksne var Annika. Præmierne blev udvalgt efter tålmodighed, fantasi, udklædning, selvstændighed m.v.

Alle deltagere fik en flot nøglering med et græskarhoved sponsoreret af Eskesen.

Den yngste deltager var 3 år og den ældste var over 80. ”Det har jeg alligevel aldrig prøvet før” fortalte alderspræsidenten.

Bylauget var vældig tilfredse med arrangementet og antallet af deltagere selv om der vist var flere fra byerne omkring os end fra Store Merløse.

Der skal lyde en stor stor tak til alle der har sponsoreret og givet store rabatter på indkøb og også en stor tak til alle der har hjulpet med opsætning, nedtagning, bagning og hjælp i løbet af dagen. 


Loppemarkedet
Det årlige loppemarked ved Bylaugshuset fandt sted d. 16. august. 50 ”lopper” havde meldt deres ankomst, og der blev solgt mange forskellige ting, men legetøjet var det dominerende. Det er Store Merløse Bylaug, der sammen med Merløse fodbold afholder loppemarkedet. Da vi for en del år siden startede, var det mest lokale der solgte ting børnene var vokset fra. Nu er der alt mellem himmel og jord

De senere år er der også kommet en del udenbys ”lopper” til.

Vejret var blæsende og overskyet, og besøgstallet kunne have været bedre. Der var stor forskel på hvor meget den enkelte solgte. Nogle tjente meget godt, og andre tjente kun lige de 50 kroner stadepladsen kostede.

Alle var dog enige om at det havde været en dejlig dag, og det ligger fast, at der også kommer et loppemarked næste år


Sankt Hans aften i Store Merløse

På trods af meteorologernes varsler om regn det meste af dagen blev aftenens vejr bestemt brugbart til en rigtig hyggelig aften i Store Merløse

Bylauget havde inviteret til fest kl 20 med aktiviteter især for børn. Mens de voksne hyggede sig med en øl eller kaffe og kage var børnene i gang med at bage snobrød, fiske sodavand eller vælte opstablede dåser med boldkast.

Det var i år blevet besluttet at samle alle aktiviteter foran klubhuset. Både børneaktiviteter, kaffe-/øl-/sodavandsbar og de opstille borde og stole og det viste sig at være en god beslutning der gav en hyggelig atmosfære og betød at flere blev der lidt længere

Det var lykkedes Bylauget at overtale den nye formand for Møllevangs Brugerråd, Mogens Nowak til at holde båltalen i år.

Kl 21 blev bålet tændt og Mogens Nowak gav en kort orientering om Sankt Hans traditionen med heksebrænding gennem tiden.

Efter en beskrivelse af Store Merløses udvikling/afvikling blev vi opfordret til at være bevidste og tage aktiv del - lige nu omkring skolen og Tølløsebanen

Skolen har siden 1956 heddet Store Merløse Centralskole men er nu blevet omdøbt til Elverdamsskolen Store Merløse afdelingen, måske fordi det på sigt er nemmere for politikerne at beslutte at nedlægge en afdeling end at lukke en skole.

Mogens Nowak opfordrede indbyggerne i byerne langs Tølløsebanen til at være aktive i de aktiviteter der er, for at bevare banen og spurgte om ikke vi skulle rette henvendelse til Trafikministeren og erindre ham om, at det godt kan være at han har intentioner om at nedbringe rejsetiden mellem de større byer, men det må ikke ske ved f. eks at nedlægge Tølløsebanen.

Mogens sluttede af med ønsket om en god sommer og håbet om at vi til næste Sankt Hans kan give hinanden hånden på at det lykkedes at sikre Tølløsebanens eksistens.

Efter båltalen åbnede børneaktiviteterne igen, og der blev leget og hygget frem til ca 22:30.

Der var mødt ca. 200 mennesker op til dette års Sankt Hans arrangement


 Tour de Merløse

Bylauget vil gerne have lov til at udtrykke en stor og hjertelig tak for jeres opbakning til og deltagelse i vores arrangement søndag d. 1. juni.

 

Vi havde rigtigt godt vejr og rigtig flot tilslutning på dagen. I alt nåede vi op på 240 deltagere.

De fordelte sig med 103 deltagere på den 5 km lange vandretur, 98 på den 12 km lange cykeltur der går igennem begge vores skove og kommer forbi en dejlig udsigt over Gyrstinge Sø. De sidste 39 deltagere valgte den lange cykeltur på 31 km.

Både før starten og efterhånden som deltagerne kommer tilbage til bylaugshuset, der ligger ved siden af fodboldklubhuset, spreder sig en naturlig hygge, hvor mange for talt med hinanden, grinet og hygget - selve arrangementets egentlige formål!

 

Vi I bylauget glæder os over den større og større tilslutning til arrangementet - sidste år var der 199 deltagere - vi ved at det blandt andet lader sig gøre fordi vi med erhvervslivets støtte er i stand til at levere et arrangement hvor alle får noget med hjem - nogen får endda en meget fin præmie, vi hører ofte tilbage fra vinderne at de er meget overraskede over hvor flotte gaverne er - så tusind tak til byens erhvervsdrivende for den flotte opbakning.

 

Der skal også lyde en stor tak til de mange hjælpere der hvert år stiller op som depotpersonale, trafikvagter, diplomskrivere og alt det andet der skal gøres for at dagen bliver en god oplevelse for alle deltagerne.

 

Igen i år har vi fået gode kommentarer fra jer deltagere, så vi kan gøre touren endnu bedre til næste år - vi må sige at de ting der er kommet i år er ting som opstår grundet det meget store deltagerantal, så næste år for vi endnu større fokus på sikkerheden imellem de gående og de cyklende - tak for jeres input.

 

Langt den overvejende del af de kommentarer vi modtager er positive tilkendegivelser og så er det jo svært ikke at glæde sig til at komme i gang med næste års arrangement.

 

Næste års Tour de Merløse foregår søndag d. 7. juni så sæt kryds i kalenderen allerede nu.

 

Med venlig hilsen
Store Merløse Bylaug.


Bænke i Store Merløse

Som nogle måske har bemærket er der sket ting og sager med de bænke som står rundt omkring i byen.  Adskillige af dem har været i en sørgelig forfatning, men nu har to dygtige håndværkere Frits og Peer taget kærlig hånd om dem. Der er blevet skiftet diverse dårlige brædder, bænkene er blevet renset og malet. Smede Jan har repareret stellet på en enkelt, og nu står bænkene flotte og indbydende og venter på folk, som har lyst til at sidde og slappe af et øjeblik. Det er et kæmpe arbejde Frits og Peer har lavet, og jeg er sikker på at jeg taler på alles vegne, når jeg siger tusind tak for den store flotte indsats

Mød Frits og Peer under arbejdetREN BY I ST.MERLØSE.

Traditionen tro har man igen i år afholdt "Ren By". Et samarbejde mellem Bylaug, fodboldklub, børnehave og skole. Arrangementet blev afviklet torsdag d. 10. april, og der blev samlet rigtig meget affald sammen i byen. Det er helt utrolig så meget folk smider rundt omkring.

Klokken 08.30 samledes frivillige voksne omkring et lækkert morgenbord i klubhuset, og klokken 09.00 kom der cirka 200 børn og omkring 25 - 30 lærere og pædagoger.

Alle elever fra skolen var mødt op og derudover var der børn fra børnehaven helt ned til tre år.

Ved ankomsten blev de delt op i hold, der fik en seddel udleveret om hvilke ruter de skulle samle ind, og desuden fik de handsker og spande samt plastikposer til affaldet.

De mindste var meget optaget af det de skulle lave, og de gik til det med stor iver og godt humør.

I løbet af en times tid kom de første tilbage med poser fyldt med papir, dåser og meget andet som blev sorteret ved bylaugshuset af de frivillige. Der var i år ikke nogen helt store ting, men det fyldte alligevel meget. Efter sorteringen vil det hele blive afleveret på containerpladsen.

Efterhånden som børnene og deres ledere kom hjem blev der serveret pølser og brød samt juice for dem. I klubhuset havde fire damer rigtig travlt med at servicere de mange børn, der var sultne efter deres tur rundt i byen.

Bestyrerparret i hallen havde varmet pølserne, så det var lige til at gå til.

På strækningen fra krydset til Hvalsøvejen var der rigtig meget affald. Det blev til fire hele sække på den korte strækning. Der har også før stået en affaldsbøtte på bakken, hvor der er parkeringsplads, og hvor mange holder ind. Men den er desværre sparet væk, hvilket betyder, at folk smider tomme flasker og papir på stedet.

Arrangementet har været en succes i mange år, men det skyldes også at man har mange flinke sponsorer.

Disse var i år: Merløse Herregårdsferie, Merløse Transport. Dagli’Brugsen St. Merløse, Super Brugsen Tølløse, Merløse Bageri, Sportscafeteriet v/ Merløse Fritidscenter, Holbæk Forsyning, Jette Tand og Royal Unibrew.

Alle arrangørerne er meget taknemmelige, for at så mange vil støtte arrangementet, der ellers ville have svært ved at kunne laves.


Arbejdsdag

Vi har afholdt arbejdsdag i bylauget. Bestyrelsen og en del morgenfriske lokale folk som havde lyst til at deltage, startede dagen med morgenkaffe i Bylaugshuset. Aldersspredningen var stor. Der var flere børn, og den ældste voksne var over firs. Efter morgenkaffen blev opgaverne delt ud. Det var planlagt at vi skulle støbe rørene til julehjerterne fast. De var blevet rusket løse af stormen Bodil. Desuden skulle bænkene gøres rene, blomsterkummerne skulle males, der skulle fjernes ukrudt i hækken rundt om bymidten og der var flere ting der skulle klares i bylaugshuset. Alle gik til opgaverne med godt humør og det hele gik som en leg, Til frokost var det hele klaret. Vi siger tak til alle dem som valgte at bruge en halv lørdag på at give en hånd med.

Et lille hjertesuk: Der er stadig folk som bruger bymidten, og græskanten uden for hækken til at lufte hunde på. Det er ikke lækkert for de børn som leger på området, for de voksne som slapper af på bænken, og heller ikke for Jan og undertegnede som slår græsset. Tænk over det.


 


 Store Merløse Bylaug har holdt ordinær generalforsamling.

Aftenen startede med fællesspisning i St. Merløse fritidscenter, og derefter begyndte generalforsamlingen.

Formand Jørn jørgensen bød velkommen, og Ole Randbæk blev valgt til ordstyrer.
Formandens beretning:
Vores medlemstal er konstant og der er en lille positiv udvikling i annoncer i folderen. Vi har stor opbakning om stort set alle vores arrangementer. Både når det gælder hjælpere, virksomheder og forretninger i Store Merløse og omegn.

Første arrangement var ”Ren by” hvor skolen meldte en dato ud som vi tilsluttede os . Efterfølgende kom lærerkonflikten og spændte ben og det var umuligt at finde en dato hvor skolen kunne deltage. Derfor holdt vi en mini ”Ren by” hvor børnehaven gjorde flot rent i dele af byen.

”Tour de Merløse” bliver bare større og større. Årets starter John Harpøth kunne sende 199 glade deltagere ud på tur i Store Merløse og omegn.
Ruterne på 5 km. Og 12 km. Havde de fleste deltagere, men en lille flok garvede valgte de 31 km.

Sct. Hans aften startede traditionen tro med at børnene bagte snobrød, og i år var der også adskillige teenagere som lige skulle prøve om snobrød smagte som de huskede det. 
Merløse Transport havde sørget for et flot bål, og Monica havde lavet en sej heks.
Årets båltaler var Solveig Pedersen. Mangeårig aktiv i idrætslivet i byen, og efterfølgende valgt ind i Holbæk byråd.
Hun talte om det at bo i en lille by som Store Merløse. Om hvor vigtigt det er, at alle giver en hånd med når der er brug for hjælp, og om det kæmpearbejde der gøres af alle de frivillige.
Bålet blev tændt, og man forsøgte at synge midsommervisen (uden den store succes) og først da man gjorde et nyt forsøg med Solveig som forsanger lykkedes det.
Aftenen sluttede med fælles hygge.

Loppemarkedet startede med silende regn fra kl. tre om morgenen, og da forberedelserne startede kl. syv regnede det stadig. Kl. otte var alle klar til at modtage de ”lopper” som trodsede vejret. Af de 52 der var tilmeldt mødte de 34 ad dem op med godt humør. Kl. ti åbnede loppemarkedet og begyndte regnen at stilne af. Solen kiggede da også ind med mellemrum, og da vi sluttede var der almindelig enighed om at det havde været en dejlig dag.

Lysene på juletræet og på hjerterne i Bygaden og på Holbækvej skulle tændes, og derfor kom julemanden og hans børn til byen. De ankom i hestevogn og blev modtaget af en masse forventningsfulde børn.

Lysene blev tændt, og der blev danset om juletræet, og Inger og Monica sang. I den forbindelse har jeg en bøn fra de to damer. Er der ikke en i Store Merløse eller omegn en med en god sangstemme, som kunne tænke sig at synge for, både til Sct. Hans og til juletræstænding.
Baptistspejderne fra Skee solgte deres flotte dekorationer, og der blev spist masser af æbleskiver.

Juletræsfesten i hallen var årets sidste arrangement. 65 børn og 88 voksne var mødt op til to en halv times juleri, da Anne fra Bylauget bød velkommen.
Der blev danset om juletræet, sunget og leget sanglege. Til sidst blev børnene kaldt op til julemanden og fik en gave. Bylauget er gået i tænkeboks for at arrangere næste års julefest, men vi kan allerede afsløre at vi har reserveret hallen d. 6. december 2014.02.23

Formanden sluttede med at konstatere at det var gået rigtig tilfredsstillende, og han takkede for den enorme opbakning fra alle hjælpere, forretninger og virksomheder i by og opland.

Kasserer Morten Anderson fremlagde det reviderede regnskab, som viste et tilfredsstillende resultat og han  opfordrede alle som ønskede det, til at tilmelde sig en forsøgsordning, som går ud på at opkrævning og betaling af medlemskab sker digital.
Ligeledes kan de der ønsker det, få folderen digital

På valg til bestyrelsen var følgende: Morten Anderson, Monica Glass, Inger Sørensen og Anne Albæk. De tre første ønskede genvalg og blev valgt. Anne Albæk ønskede ikke genvalg. Vi siger Tusind tak til Anne for indsatsen gennem en lang periode, og ønsker hende alt godt fremover. Vi håber dog at hun stadig ind imellem får tid til at give en hånd med.
Ny i Bestyrelsen blev Kristian Olsen, Mejsevej 4A.

Som suppleanter genvalgtes Henning Sørensen som 1. suppleant og Lars Sørensen som 2. suppleant.

Som bilagskontrollanter valgtes Ingrid Clemensen og Preben Jørgensen. Suppleant blev Anne Albæk

Derefter skulle ”Årets Hus” og ”Årets Person” kåres.

Årets hus blev: Bygaden 76, ejer Lasse Slot Larsen

Årets person   : Jette og Lasse Sportscafeteriet St. Merløse

Formanden sluttede med at takke for et godt og positivt møde og for al den støtte og opbakning vi får uanset hvad vi går og finder på.

 


 

Juletræsfest

Lørdag den 7. december 2013 afholdt St. Merløse Bylaug juletræsfest for områdets børn. Det forgik i Store Merløse hallen. Det flotte juletræ var sponseret af Bo Jung, Bonderup. 65 børn og ca. 88 voksne mødte op til 2½ times juleri.
Fra klokken ca. 14.15 begyndte de første spændte gæster at kommer, og da klokken var 14.30 bød Anne fra bylauget velkommen. De fremmødte børn kaldte julemanden, hans kone og nissebørn frem.
Glæden var stor da festen kunne begynde. Vi startede med at gå rundt om juletræet og synge julesalmer og julesange. Julemanden og hans familie havde dog hurtigt brug for pause, allerede efter 20 minutter, hvilket vi lige tager en snak med ham om, så arrangementet til næste år kører lidt mere på skinner.
Efter julemandens pause var det tid til sanglege, her i blandt bro, bro brille, til stor glæde for børn og barnlige sjæle.
Efter godt og vel 1 time med sanglege var det igen tid til en lille pause for julemanden og hans familie, dog med lovning på at når de kom tilbage var det med julegaver til børnene.  De kom ud og kaldte børnene op en efter en, så alle fik en gave og en julehilsen. Derpå var juletræsfesten slut for i år.
Tak til alle dem der gav en hånd med oprydningen efterfølgende.
Fritidscentret solgte kaffe, gløgg og æbleskiver mm., som de voksne og børnene kunne hygge sig med. Efter juletræsfesten kunne man købe flæskesteg med tilbehør, som kunne nydes i Cafeteriet, eller  maden kunne tages med hjem.
Bylauget er gået i tænkeboks, for at arrangere næste års juletræsfest.
Det kan allerede nu afsløres, at der er lavet aftale med hallen lørdag den 6. december 2014, klokken 14.30.
 Juletræstænding 2013

Så kom der lys i byens juletræ. Sikke et vejr, regnen silede ned og det var råkoldt, men alligevel kom op mod over 100 børn og voksne for at møde julemanden og hans små nisser.

Julemanden og nisserne ankom som altid i hestevogn. De blev varmt modtaget af alle børnene som glædede sig til at se dem. Julemanden hilste på børnene og i fællesskab gik de op til juletræet for at tænde det. Da der var kommet lys i juletræet, var det tid til at danse rundt om træet mens Inger og Monica stod og sang i mikrofonen. (Hvis der er en med en god sangstemme der læser dette, hører vi gerne fra dig til næste års arrangement).

Da alle sangene var sunget havde julemanden en lille slikpose til børnene.

Der var god gang i æbleskiverne, snakken og spejdernes salg af juledekorationer.

Et stort tak til alle de frivillige som stiller op og hjælper med salg og alt andet praktisk. Stort tak til Dagli’ Brugsen for at sponsorere slikposerne, lån af ovn og andet!
Det er alt det der får det hele til at ”glide” lidt lettere.
 Loppemarked 2013

Årets Loppemarked blev afholdt d. 17. august og dagen startede som sædvanlig med regn. Det væltede ned fra klokken 03.00. Da vi startede klokken 7 var udsigterne dystre, men vi gik på med godt humør. 
Alle gjorde som sædvanlig en god indsats, og klokken lidt i otte var vi klar til at modtage de "lopper" der var klar til at trodse den silende regn.

Der var 52 tilmeldte, og 34 af dem mødte op med optimisme og godt humør og gjorde klar til markedet.

Regnen stilnede af, og alle var klar til at sælge da klokken var 10.00

Det regnede stadig en lille smule, men det stilnede af lidt efter lidt og efter en time var det tørvejr. Det holdt heldigvis resten af dagen, og med mellemrum kikkede solen også gennem skyerne.

Der kom lidt mere gang i handelen, og da markedet sluttede klokken 15.00 var de fleste godt tilfredse med dagens handel.

Vi vil i Bylauget evaluere markedet, men det ligger rimeligt fast at der også bliver loppemarked næste år..Sct. Hans aften

Traditionen tro afholdt Store Merløse Bylaug sct. Hans aften. 
Dagen havde været kølig og for det meste overskyet med byger, men ud på eftermiddagen kom solen frem. Det var dog ikke de høje temperaturer der blev nået.
Børn og voksne i Store Merløse er dog ikke sådan at skræmme væk, så antallet af fremmødte var som sædvanlig stort.
Vi startede kl. 20.00 med snobrødsbagning for børnene.
Derefter var der båltale. Årets båltaler var Solvej Pedersen, som er kandidat til kommunevalget i  Holbæk kommune. Solvej holdt en tale om det at bo i en lille by som St. Merløse. Hun talte om hvor vigtigt det er at alle støtter op om de aktiviteter der er i byen. At alle giver en hånd med når der er behov for hjælp, og hun fortalte at en af hendes gode veninder, som har boet i St. Merløse i mange år, en gang blev spurgt ”om det ikke er død by at bo i.”
Hun svarede: ” Det sted du bor er ikke mere dødt, end du selv gør det til.
Disse kloge ord er et godt billede på hvad St. Merløse er.
Solvej fortsatte: St. Merløse er en by sydende og brændende af engagement, hvor de mange frivillige sætter deres spor og præg, på alle former for gøremål, og hvor der er tilbud til alle borgere i det lokale. Dette er nødvendigt for at fastholde byen og lokalområdet, som et godt sted at bo.
I disse år, hvor vi mærker, at vi alle skal yde mere, at vi selv må sørge for meget, som kommunen tidligere tog sig af, da tror jeg det er vigtigt,at de værdier der ligger i det at komme hinanden ved, og at gøre en forskel er vigtige at huske på.
Vi skal være stolte af vores lokalsamfund, fordi der på trods af de nye udfordringer, stadig skabes vækst af borgerne i det lokale. Det er vigtigt
at vi fastholder denne Sct. Hans tradition, at nogle tager slæbet for at stable dette på benene, at andre sætter andet i værk for at give vores lokalområde
andre udfoldelsesmuligheder. Jeg tænker på de ældre, der bager kager og giver god, kærlig omsorg til andre ældre på Møllevang. De idrætsaktive, der arrangerer fodbold, tennis, håndbold, gymnastik, petanque, parcour og meget mere.
Noget som jeg fornøjet iagttager, er de mange, der går og løber, cyklister og øvrige motionister, folk, som lufter hunde og ridder på deres heste.
Det er dejligt, men De ”griser” ind i mellem, hvilket ikke er så fornøjeligt for alle, så husk lige at tage de forskellige hunde - ”høm hømmer” Og måske de varme hestepærer med jer.
Når jeg ser al den aktivitet, så er jeg glad for at være ”Merløseborger”,
fordi vi er et lokalsamfund, der syder af livgivende aktiviteter til glæde for os alle. 
Vi siger tak til Solvej for en smuk, inspirerende og tankevækkende båltale.
Bålet blev tændt, og flammede lystigt, og vi forsøgte at synge midsommervisen uden forsangere og mikrofon, og det var ikke helt vellykket. Derefter tog Solvej mikrofonen, og vi sang den en gang til, med betydelig større succes.
Aftenen sluttede med fælles hygge.MINI REN BY

Fodboldklubben, Lokal forum og Bylauget i St. Merløse.
Stemningen var høj trods regn da 40 børn og10 hjælpere mødte op ved Bylaugs huset kl. 9.30. Hvor de fik udleveret deres ruter og udstyr til turen. Vi aftalte at de skulle komme tilbage ca. kl. 11.00. Da Sports cafeteriet i Merløse Hallen skulle komme med de varme pølser og brød som Mikke på Meløse Herregård giver til Ren By hvert år. Alle overholdt aftalen børnenes fund var fortelt til campingvogn frontpanel til bil masser af dåser ,papir, samt masser af poser med hunde lort. De var alle glade og sultne så der blev spist rigtig godt ved klubhuset, hvor friske hjæpere serverede for dem.  TOUR DE MERLØSE BLEV EN STOR SUCCES.

Søndag formiddag klokken 10.00 blev årets cykelløb, arrangeret af St.Merløse Bylaug, skudt igang for fjerde år i træk. Men årets Tour de Merløse slog alle rekorder med 199 deltagere mod 165 sidste år.

I år var det den lokale tømrermester og formand for Klima og Miljø i Holbæk Kommune John Harpøth, der skød løbet i gang fra taget på Bylaugshuset på Idrætspladsen.

Han henstillede de mange cyklister til at følge de gældende færdselslove, og roste Bylauget for det store arbejde de hvert år lægger i denne begivenhed. Han påpegede, at man skulle lægge mærke til den skønne natur, som ruterne går igennem. Der var tre ruter på henholdsvis 5, 12 og 31 kilometer. På den korte rute var der mulighed for at gå, løbe eller cykle efter eget ønske, og flere benyttede dagen til både at have små børn i barnevogne og hunde i snor med på denne tur.

På alle tre ruter var der indlagt et depot nogenlunde halvvejs på turen, hvor man kunne få noget at drikke.

Den korte tur gik ad Stenhallevej, gennem Ordrup skov og tilbage til Merløse. 12 kilometeren var lagt ad Mølleskovvej, gennem Mølleskoven og videre ad Skovvænget til Ringstedvej ,og derefter gennem Ordrup by, Søtofte og tilbage til Merløse.. Den lange tur var for de lidt mere rutinerede, og gik til St.Bøgeskov, videre til Nyrup og retur til Merløse.

Der var 22 deltagere på den lange tur, 88 på 5`eren og 89 på 12`eren.

Som de foregående år var der lavet en tour-quiz, med forskellige spørgsmål hvoraf nogle var for børn og andre for de voksne.

I løbet af formiddagen kom de mange cyklister tilbage til Bylaugshuset, hvor deres tid blev noteret og de fik udleveret et diplom på at have gennemført turen.

Arrangementet var støttet af en meget stor del af det lokale erhvervsliv, med blandt andet kuglepenne fra A/S Eskesen, Tour T-shirts og en masse flotte præmier til vinderne af quizzen.

Sponsorer var blandt andet AO Entrepenør og Anlæg v/ Anders Olesen, Tåstrup Smede og Maskinværksted ApS v/ Sten Larsen, Wredstrøm Bygge og Anlæg v/ Peter Wredstrøm, Superbrugsen Tølløse, Klippestedet v/ Inge Christiansen, St.Merløse Tandlægeklinik v/ Jette Michaelsen, Frisørgården v/ Zannie Toftehøj, BP-Klip v/ Mette Nymand Møller, Den lille chop v7 Anni Buch Jensen, Nordisk Film A/S, Autoriseret kloakmester Jørgen Hansen,Vognmand Hans Ole Christensen, Sv.Kofoeds Maskinfabrik v/ Thomas Reenberg, Midtsjællands Transport og Nedrivning v/ Lars og Henning Sørensen, El-installatør Niels Viggo Nielsen, St.Merløse VVS v/ Jan Lindskov,Helpan 1.hjælpsudstyr v/ Linda Sachmann, St.Merløse Dyreklinik ApS , Falck og Jyderup Dyvelfabrik A/S v/ Henrik Madsen.

Derudover var depotforsyninger ,vand, kaffe og kage skænket af Sportscafeteriet v/ Lasse og Jette Jensen, Dagli`brugsen,St.Merløse og Superbrugsen i Tølløse.

St.Merløse Bylug havde igen i år lagt en masse timer i at få arrangeret en dejlig dag for alle i lokalområdet, og der var en god stemning hos alle, der var meget tilfredse med tilrettelæggelsen, der betød stor succes.

Vejret var lige tilpas, ikke for varmt og kun lidt sol i formiddagstimerne.


22.02.2013
Fredag d. 22. februar afholdt Store Merløse Bylaug deres ordinære generalforsamling. Formand Jørn Jørgensen bød velkommen, og Ole Randbæk blev valgt som ordstyrer. Efter kontrol af lovlig varsling af generalforsamlingen var turen kommet til formandens beretning.

Der er 255 medlemmer i St. Merløse bylaug, hvilket er en lille nedgang i forhold til sidste år. Der er dog blevet flere husstandsmedlemskaber, så antallet af personer der er med i bylauget er på det nærmeste uændret.
Det blev oplyst at børnearrangementet vil blive flyttet eller måske opgivet da der var for få børn til arrangementet.
Ren By var igen et arrangement med deltagelse af Bylaug, lokalforum, fodboldklubben, Huset og skolen. Det var jo sidste gang de store skoleklasser var med, men vi er sikre på at det bliver lige så godt i 2013
Tour de Merløse var igen en succes med 165 tilmeldte fordelt på tre ruter.
 Loppemarkedet var mindre end det plejer. Der var kun tilmeldt ca. halvt så mange ”lopper som de foregående år, men vi prøver igen.
Juletræstænding og juleudsmykning blev tændt d. 30. november. I år var det manglende stykke af Bygaden ud mod Have Borup vej blevet julepyntet, og vi satser på at få den manglende bid af Bygaden ud mod Hvalsøvej med i 2013.
Juletræstændingen var igen i år et tilløbsstykke med mange glade børn og voksne
Juletræsfesten var ligeledes vanen tro flot besøgt. Der var 164 børn og voksne som tilbragte tre fornøjelige timer i Store Merløse Fritidscenter sammen med nissefamilien.
”Bymidten ” i Store Merløse er ved at være rigtig flot med græsplæne, spireahæk og rødtjørn rundt om, samt en flagstang og en bænk.
Nu venter vi bare på foråret, for vi har sået diverse blomster på skrænten op til Niels Viggo Nielsen.
Formandens beretning blev godkendt

Årsregnskabet bar spor af at der er blevet brugt en del penge, til blandt andet flere hjerter til juleudsmykning, og desuden er der flere af arrangementerne som pr. tradition giver underskud
Men året endte med et positivt resultat og blev godkendt.

Der blev foreslået enkelte ændringer af vedtægterne som blev vedtaget.

Valg af bestyrelse gav visse ændringer. Lise Færch, Randi Albæk og Jørn Jørgensen var på valg, og kun Jørn jørgensen genopstillede. Jørn Jørgensen blev valgt og nye i bestyrelsen blev Lisbeth Helverskov og Casper Knudsen. Suppleanter blev Henning Sørensen og Lars Sørensen.
 Lisbeth er sammen med sin mand Per Christensen flyttet hertil for et års tid siden. Casper bor i St. Merløse og er i lære hos Installatør Niels Viggo Nielsen.
Der blev valgt to bilagskontrollanter: Inge Andersen, Ingrid Clemensen, og en suppleant: Preben Jørgensen.
Årets hus blev kåret. Der var nomineret 7 huse, og der var afstemning blandt medlemmerne. Resultatet blev Bakkekammen 7, Ejet af Heino Sørensen. Heino har gennemført en totalrenovering af huset.

Årets Person blev kåret. Der var nomineret 4 personer, og efter afstemning blandt medlemmerne blev resultatet at vinderen blev: Maria Hyllested Nøhr Sørensen. 
Maria er en stor drivkraft i byens gymnastikforening, Hun er sekretær i bestyrelsen, hvor hun organiserer bestyrelsens arbejde. Hun er instruktør for step og det ene zumbahold. I bestyrelsen er det Maria der samler ideerne op og sørger for de bliver til noget, og hun går gerne selv i første række for at få ideerne gennemført.
Vi sagde tak for glimrende samarbejde til Lise og Randi, og derefter konstituerede bestyrelsen sig.
Formand Jørn Jørgensen, næstformand Anne Albæk, kasserer Morten Anderson. Bestyrelsesmedlemmer blev Inger Sørensen, Casper Knudsen og Monica Glass.


08.12.2012

JULETRÆSFEST

 Lørdag den 8. december 2012 afholdt St. Merløse Bylaug juletræsfest for områdets børn. Det forgik i Store Merløse hallen. Det flotte juletræ var sponseret af Jørn Delff Andersen i Ugerløse. 74 børn og ca. 90 voksne mødte op til 3 timers juleri med stort juletræ, nissefar og nissemor samt 3 nissebørn, det blev igen en vellykket eftermiddag.

Vi startede med at gå rundt om juletræet og synge julesamler og julesange. Der var også sanglege for både børn og voksne. Efter ca. 1 timer var der pause. Fritidscentret solgte kaffe, gløgg og æbleskiver mm., som de voksne kunne hygge sig med efter der var sunget julesalmer og gået omkring juletræet.

Herefter var der flere sanglege for børn og voksne. Nissefamilien sluttede eftermiddagen af med at dele rigtige julegaver ud til børnene. Der var en gave til alle tilmeldte børn.

Fritidscentret solgte også dagens ret, flæskesteg med tilbehør, som kunne nydes i Cafeteriet, eller tages med hjem efter juletræsfesten

Det blev igen en rigtig hyggelig juletræsfest, og Bylauget håber, at der er mindst lige så mange børn, som har lyst til at deltage næste år.

Bylauget er gået i tænkeboks, for at arrangere næste års juletræsfest, og det kan allerede nu afsløres, at der er lavet aftale med hallen lørdag den 7. december 2013.


Fredag d. 30. november kom julen til Store Merløse.

 

Sneen faldt tæt da Julemanden ankom til Store Merløse i hestevogn sammen med 3 små nissepiger .  Han blev mødt af rigtig mange forventningsfulde børn og voksne ved dagligbrugsen i St. Merløse

Alle hjalp Julemanden  med at tænde Bylaugets Flotte juletræ. Der var en livlig sang om træet og sækken som julemanden bar på blev tømt til børnene efter sidste sang. 

Det viste sig at være slikposer som var givet af Dagligbrugsen.
Der var også god købelyst af gløgg, cacao og æbleskiver, som blev solgt af nogle af Bylaugets mange hjælpere. Smede-Jan havde stillet bord og kogeplader op og varmet gløgg og kakaomælk og Dagligbrugsen havde varmet æbleskiverne.
De kvikke Baptistspejdere fra Skee havde også et godt salg af deres flotte juledekorationer som fik lidt ekstra sne pynt.
 Vi vil gerne her sige tak til alle de, der gør det muligt for os i Bylaugets bestyrelse at pynte hele byen op til jul, både med juletræet og hjerter på lysstanderne i byen.
 Merløse Transport v. Lars Sørensen for bil til op- og nedtagning af standere, og for chauffør og kranbil til at fælde og hente  juletræet hos Bjarne på Holbækvej.
Ligeledes til  Dagligbrugsen for slikposer og for strøm til juletræet, Smede-Jan for hjælp med at varme  gløgg og kakao og til alle vore trofaste hjælpere.


Loppemarked i Store Merløse

Lørdag d. 18. 08. 2012 afholdt Store Merløse Bylaug og Store Merløse fodbold traditionen tro det årlige loppemarked.

Dagen startede med gråvejr og en lille smule regn, men klokken 7.00 gik de fremmødte medlemmer af bylauget og fodboldafdelingen ufortrødent i gang med de mange opgaver.

Der skulle sættes flag op ved indkørslen og på hvert hjørne af de afmærkede rækker af stadepladser, og der skulle sættes skraldestativer op.

Fodboldafdelingen gjorde klar til dagens salg i kiosken, mens bylauget fordelte arbejdsopgaverne i forbindelse med modtagelse af dagens lopper.

Klokken 7.30 holdt de første ”lopper” foran bommen og ventede, og klokken 8.00 blev bommen åbnet.

Der var stor aktivitet med at få alle de fremmødte lopper ledt ind på plads, men det gled med godt humør, og alle var på plads i god tid.

Kl. 10.00 blev salget startet, og ikke længe efter begyndte solen at skinne

Der var i alt 65 ”lopper” med i år, og det var et overvældende antal i forhold til sidste år hvor der kun var 27.
Besøgstallet var nok en lille smule mindre end forventet. Det skyldtes nok det strålende solskinsvejr, som kunne lokke nogle til stranden, eller til andre aktiviteter.

Salget var meget forskelligt. Nogle solgte rigtig godt, mens andre måske havde håbet på lidt større salg. En ting var alle dog enige om: ”Det er rigtig hyggeligt at være ”loppe” på Store Merløse loppemarked”.

Vi er rigtig glade og tilfredse, over at se hvor godt ”lopperne” i år har ryddet op efter sig. Der er rent og flot på pladsen. Mange tak for det

Arrangørerne er enige om, at der naturligvis også bliver loppemarked i Store Merløse næste år.


23.06.2012

Sct. Hans aften

Traditionen tro afholdt Store Merløse Bylaug sct. Hans aften. Vi var lidt spændte på hvor mange der ville møde op, da dagen havde været kølig og for det meste overskyet. Desuden kom der en voldsom regnbyge midt på eftermiddagen som gjorde bålet godt fugtigt.

Men børn og voksne i Store Merløse er ikke sådan at skræmme væk, så antallet af fremmødte var som sædvanlig stort

 Vi startede kl. 20.00 med snobrødsbagning for børnene.

Derefter var der båltale. Årets båltaler var Ann Rose Busch, den afgående skoleleder på Store Merløse skole, som holdt en glimrende tale.
 
Hun fortalte blandt andet, hvornår man begyndte at bruge dukker på bålet, og hun benyttede lejligheden til at tage afsked med børn og voksne i Store Merløse, idet hun jo starter som leder af en skole i Holbæk efter sommerferien.

Midsommervisen blev i år en endnu smukkere oplevelse end sædvanlig, idet bylauget havde overtalt Majbritt som, synger i kirkekoret ved Store Tåstrup kirke til at synge for.

Bålet blev tændt, og efter en smule startvanskeligheder flammede det lystigt.

Aftenen sluttede med fælles hygge.


10.06.2012

 Tour de Merløse

Søndag afholdt Store Merløse Bylaug Tour de Merløse. Det er et motionsløb hvor man kan gå, løbe eller cykle. Der var som sædvanlig tre ruter: 5 km, 12 km. og 31 km. Ude på ruterne var der opsat quizspørgsmål, som deltagerne skulle løse.

Der var i år lidt spænding om hvor mange deltagere der ville være, idet der både var cykelløbet Sjælsø rundt og Roskilde Dyrskue på samme dag. 
Samtidig var vejret ikke med os. Der var både blæst og regn, og det var kort sagt hundekoldt.

Til vores store glæde var der imidlertid hele 140 morgenfriske folk der stillede til start. Flere med barnevogne, en på en gåcykel, en mormor med to børn i cykelanhænger, og en pige på en ethjulet cykel. 

Klokken 10.00 blev deltagerne sendt ud på de tre ruter af Holbæk kommunes 
borgmester Søren Kjærsgård, som til vores store glæde havde afset tid til at komme og starte løbet.

Efter løbet var der lodtrækning mellem alle de deltagere som havde besvaret spørgsmålene rigtigt.

Alle lodtrækningspræmierne, Tour de Merløse Trøjerne og Tour de Merløse kuglepennene var skænket af erhvervsdrivende i Store Merløse og omegn. 
Vi har mødt en utrolig opbakning og interesse hos erhvervslivet i området, og vi skylder dem utrolig stor tak for opbakningen. Uden deres hjælp ville det ikke være muligt at gennemføre Tour de Merløse.14.04.2012

”Ren By” i Store Merløse

Stemningen var høj da 50 børn fra børnehaven ”Huset” ledsaget af 4 pædagoger sammen med 200 skoleelever fra Store Merløse Centralskole, skolelærere og skoleleder Ann Busch hjalp til med affaldsindsamlingen fredag den 13. april 2012

Det var 11. gang Bylauget havde arrangeret ”Ren”By og som de foregående  år var det i samarbejde med Store Merløse Centralskole, Lokalforum og Merløse Idrætsforenings Fodboldafdeling.

Børnehavebørn og skoleelever fik klassevis tildelt en rute rundt i byen og fik udleveret spande, handsker og sække til affaldet.  Eleverne kender efterhånden ruterne rundt i byen, da mange af dem har været med siden de gik i 0. klasse

Så gik turen rundt i byen og ved indfaldsvejene, - og der blev samlet rigtig store mængder af plastaffald, øl- og sodavandsdåser, flasker, kasseret elektronik, potteskår og jern.

Blandt kuriositeterne kan nævnes  1 tørrehjelm,  ca. 150 øl og sodavandsdåser under samme busk, som sandsynligvis stammer fra samme fest!! - ½ olietønde, persienner  til 2 vinduer, og 2 stk. til-salg-skilte fra EDC mægleren Westermann.

Arrangementet blev afrundet med at elever og lærere blev trakteret med pølser, brød og juice eller saft.  Pølser og brød var som tidligere år sponseret af restauratøren Mike Jørgensen  på Merløsegård Herregård,  Lasse og Jette Jensen i Store Merløse Fritidscenter varmede pølser og brød samt leverede saft, tallerkner,  sennep og ketchup,  og Jan fra  Merløse Transport  kom med sin splinternye  skraldebil, hvor man læssede alt det brændbare ind i.  Flasker og dåser, dæk og cykelstel og alt det ikke-brændbare blev kørt på containerpladsen.

Vi vil gerne takke vore sponsorer for mad, drikke og hjælp - men vil også gerne benytte lejligheden til at rette en varm tak til vore mange frivillige hjælpere, for uden deres hjælp til at servere  pølser og brød, samt  holde styr på de mange børn  kunne vi ikke få arrangementet til at løbe rundt.

 17.03.2012

Lørdag den 17. marts afholdt St. Merløse Bylaug det årlige børnearrangement. I år havde vi besøg af Michael Milo Jørgensen, som gav de en interaktiv koncert.

Både børn og voksne var en aktiv del af koncerten, hvor der både blev hoppet, klappet, sunget og danset..- Ja man kunne selv ikke lade være. Sangene var gode, iørefaldende og nemme at synge med på. Enkelte blev inddraget i koncerten hvor der bl.a. skulle spilles på en marimba fra Cuba.

De 14 børn og ca. tilsvarende voksne der var mødt op til arrangementet, fik en fantastisk musikalsk oplevelse.

Arrangementet blev økonomisk støttet af foreningen ”Vi unge på 40”, hvilket Bylauget takker for.

På grund af den lave fremmøde, som vi vælger at tro på var på grund af det fantastiske forårsvejr det netop var denne dag, går bestyrelse i Bylauget nu i tænkeboks om vi skal prøve at rykke fremtidige børnearrangementer frem tidligere på året eller om tiden bare ikke mere er til sådan arrangementer


24.02.2012

Referat fra generalforsamling i Bylauget den 24. februar 2012.

Dagsorden:

Velkomst

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Evt. forslag fra bestyrelsen
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af bilagskontrollanter og - suppleanter
  7. Eventuelt.

Formanden Jørn Jørgensen bød velkommen. 

Ad. Pkt. 1. Ole Randbæk blev foreslået som ordstyrer - og valgt. Ole Randbæk konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og gav ordet til formanden.

Ad. Pkt. 2.  Jørn Jørgensen aflagde beretning. Der var en enkelt rettelse til formandens beretning - nemlig at drikkevarerne til ”ren by” ikke blev betalt af Bylauget - men af de 4 samarbejdspartnere i arrangementet. Nemlig Fodboldafdelingen, skolen, Lokalforum og Bylauget.

Ad. Pkt. 3. Lise Færch fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt.

Ad. Pkt. 4. Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

Ad pkt. 4A.  Årets hus blev: Bygaden 24 v/ Inge og Claus Helsmark.

                  Årets person blev: Morten Anderson.

Ad. Pkt. 5. Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Anne Albæk,  Randi Albæk,  Inger Sørensen og Poul Egelund.  De første 3 modtog genvalg og blev valgt.   Poul Egelund modtog ikke genvalg.  Som nyt medlem af bestyrelsen blev foreslået Morten Anderson. Morten blev valgt.

Lars Sørensen og Henning Sørensen blev valgt som suppleanter.

Ad. Pkt. 6.  Inge Andersen og Ingrid Clemensen modtog genvalg som bilagskontrollanter og blev valgt.

Ad. Pkt. 7. Eventuelt.

Formanden takkede Poul Egelund for den store indsats i den tid Poul har siddet i bestyrelsen.

Ingrid Clemensen foreslog at der bliver opsat bænke på Bymidten - de kan evt. sponseres og så kan man få sit navn på bænken.

Inger Sørensen fastslog, at hvis der skal opsættes bænke, skal der lægges fliser under af hensyn til græsslåningen.

Ole Randbæk fortalte, at efter DGIs landsstævne blev der udbudt billige borde og bænke til salg, men han vidste ikke om der var flere tilbage. Men man kan evt. spørge A-klassen på Mejerigården i Undløse, om de kan lave bænke.

Inge Andersen efterlyste dagsordner på bordene, så man kan følge med i, hvor langt vi er nået.

Tommy Rasmussen spurgte om Bylauget havde talt om, hvornår der skal flages på Bymidten - om det evt. skal være på guldbryllupsdage - og om man kan bestille flagning.

Jørn Jørgensen svarede, at p.t. var det aftalt at flage på de officielle flagdage, men vi må tale om det i bestyrelsen og lave nogle retningslinier.

Formand Jørn Jørgensen takkede for den store opbakning til alle vore arrangementer.

 


12.10.2011Onsdag den 12. oktober 2011, var der indkaldt til stiftende generalforsamling i "Foreningen af Kritiske Fjernvarmebrugere".

Der var mødt ca. 70 personer op, i den nye aula på Store Merløse Centralskole.
Først blev der gennemgået de forskellige løsninger, som der har været arbejdet med.
Renovering af eksisterende Varmeværk
Ledning fra Ringsted
"Bornholmerløsningen"
Individuelle varmeløsninger
Kollektiv eller individuel solvarme
Kommunikation med Holbæk Forsyning
Gennemgang af vedtægterne
Og så valg af bestyrelse
Under mødet var der meget stor spørgelysten.
Blandet andet hvad det betyder at Holbæk Forsyning mandag den. 10/10 2011 vedtog at bygge et nyt fjernvarmeværk i Store Merløse.

Valgt til bestyrelsen blev.
Brian Bidstrup
Ivar Holm
Flemming Enevoldsen
Lise Færch
Jan Koed
Michael Adler

Der er på nuværende tidspunkt ikke noget medlemskontigent, men vi opforder jer til at give et bidrag, da der er løbende udgifter til papir, printerpatroner, frimærker m.m.
Der er oprettet en konto i Den Danske Bank´s Tølløse afdeling.
konto nr. er 3229 - 3229325094

  


10.10.2011

Nyt halmværk til St. Merløse trods lokal modstand        

Holbæk Forsyning A/S bestyrelse har den 10. oktober besluttet, at der skal bygges et nyt halmfyret varmeværk i St. Merløse. Det nuværende værk er gammelt og slidt, og undersøgelser har vist, at det vil være risikofyldt og dyrt for forbrugerne at forlænge levetiden.
Nogle forbrugere i St. Merløse har været skeptiske overfor et nyt halmvarmeværk, og har blandt andet afleveret underskrifter mod den lokalplan, der giver mulighed for at bygge et nyt halmværk.
”Vi er klar over, at nogle af forbrugerne i St. Merløse havde foretrukket en levetidsforlængelse. Det er kommet klart frem i den forbrugergruppe som vi har haft regelmæssige møder med og også på vores seneste informationsmøde i St. Merløse. Det har gjort, at vi har været ekstra grundige med at undersøge alternativer og komme rundt i krogene. Resultatet af vores undersøgelser er ret entydigt, at et nyt værk er den bedste og mindst risikofyldte løsning for vores kunder, og det er så det vi har besluttet,” siger bestyrelsesformand i Holbæk Forsyning A/S, John Harpøth.
Forbrugerne er blevet hørt
Holbæk Forsyning A/S tog allerede i slutningen af 2010 en principbeslutning om at få udformet et konkret projektforslag, så Holbæk Kommune kunne lave en lokalplan. Det er den lokalplan som forbrugerne i St. Merløse har indsamlet underskrifter mod. Holbæk Forsyning A/S har siden midten af 2010 haft regelmæssige møder med en forbrugergruppe, der har været meget engageret i arbejdet.
”Forbrugergruppen og nogle forbrugere har været skeptiske overfor planerne, fordi de grundlæggende mener at prisen for fjernvarme i St. Merløse er meget høj og af forskellige historiske årsager. Men det har været en sund skepsis, fordi det har skærpet vores arbejde at blive udfordret på vores materiale og planer. På bundlinjen står, at Bestyrelsen i Holbæk Forsyning A/S mener at den rigtige og eneste ansvarlige løsning er at bygge et nyt halmvarmeværk,” siger John Harpøth.
Et konservativt skøn siger, at det vil koste mellem 18 - 23 mio. kr. at bygge et nyt halmvarmeværk, der vil stå færdigt i slutningen af 2012. Udover at skulle kunne fyres med halm, vil Holbæk Forsyning A/S undersøge mulighederne for at det nye fjernvarmeværk skal kunne håndtere alternative brændselsformer som f.eks. flis, så det kan blive muligt at udnytte udsving i brændselspriserne til at sikre lave forbrugerpriser.
Prisen for det nye halmvarmeværk skal ifølge Forsyningsloven betales af forbrugerne i St. Merløse. Det betyder, at prisen vil stige en del i de første år (ca. 6 %), og mindre i årene efter, indtil prisudviklingen for fjernvarmeprisen vil ligge under den almindelig løn- og prisudvikling. En levetidsforlængelse, som en del forbrugere i St. Merløse har argumenteret for, ville give en umiddelbar prisstigning på ca. 10 % i 2012.Stort borgermøde om fjernvarmen i Store Merløse 

Borgerne i Store Merløse ønsker, at man levetidsforlænger det nuværende fjernvarmeværk for en 5 års periode, mens man finder den helt rigtige løsning for billig varme i fremtiden.
Langt over 100 borgere var mødt op til det borgermøde, som Holbæk Forsyning havde inviteret til onsdag aften. Formanden for Holbæk Forsyning, John Harpøth bød velkommen og præsenterede aftenens program og de øvrige medlemmer af bestyrelsen samt de tilstedeværende medarbejdere fra Holbæk Forsyning.
Først gennemgik Lindy Tanvig fra Holbæk kommunes Plan og Byg afdeling, den lokalplan, der skal vedtages for det område, hvor man planlægger at placere det nye værk. Lokalplanen indeholder de overordnede krav, der er til området. Lokalplanen er i høring i perioden 15/6 - 5/9 2011, hvor borgerne kan komme med idéer og indsigelser. Disse kan fremsendes via brev eller mail til Lindy Tanvig påmail linta@holb.dkEfterfølgende vil kommunalbestyrelsen tage stilling til den endelige plan. Udkastet til lokalplanen er offentliggjort på kommunens hjemmeside.
 Åbent hus på fjernvarmeværket
Om eftermiddagen havde der været et åbent hus arrangement på fjernvarmeværket, hvor interesserede borgere kunne bese værket. Her kunne man se alle dele af værket og deres funktion.
Man kunne stille spørgsmål til den daglige driftsmedarbejder og en teknisk medarbejder fra Euro Therm, der er et firma, som Holbæk forsyning har inviteret til at vurdere den tekniske tilstand af halmvarmeværkets anlæg.
På de enkelte dele af halmfyret havde Holbæk Forsyning opsat opslag, hvor man opridsede de problemer der er med delene, eksempelvis ”tæring” eller ”dårligt arbejdsmiljø”. Det er Holbæk Forsynings overordnede vurdering af værket er nedslidt og skal erstattes af et helt nyt værk.
 Holbæk Forsynings undersøgelser
Aftenens møde indledtes med et lysbilledshow, som viste værket tilstand.
Efter præsentationen af lokalplansforslaget gennemgik Holbæk Forsyning hovedtrækkene i den undersøgelsesrapport, som man har udarbejdet og som er offentliggjort på hjemmesiden www.holfor.dk .
Direktør Susan Münster redegjorde kort for værket historie samt samarbejdet i planlægningsperioden med en nedsat brugergruppe.
Der var udsendt et spørgeskema til alle fjernvarmebrugere og knap 25 % af brugerne havde svaret.  Man var tilfredse med selve varmen, men absolut ikke med prisen.
En meget stor andel af brugerne angav, at de var meget skeptiske eller skeptiske med Holbæk Forsynings planer om et nyt varmeværk.
Der er foretaget en række tekniske undersøgelser med hjælp fra forskellige firmaer og organisationer, og Holbæk Forsyning mener, at den bedste løsning for fremtidig varme i Store Merløse er et helt nyt fjernvarmeværk, som det på nuværende tidspunkt er anslået vil koste 23,5 mio. kroner, hvilket vil betyde at et standardhus på 130 kvm og som bruger 18,1 MWh per år vil kunne opvarmes for 20.384 kr. per år.
Der er undersøgt andre mulige fjernvarmeløsninger, som Holbæk forsyning har fundet er dyrere eller mere risikable.
Diskussions- og spørgerunde
Efter Holbæk Forsynings gennemgang indledtes en diskussions- og spørgerunde. Først blev der fra brugergruppens side redegjort for, hvordan brugerne i de sidste 20 år efter Tølløse kommunes overtagelse af værket og tvangstilslutningen af 110 nye brugere i Store Merløse, har oplevet situationen omkring værkets drift. I mange år er der ikke blevet offentliggjort regnskab efter varmeforsyningsloven, således at brugerne har kunnet får indblik i værkets drift. Hvis Holbæk Forsynings forslag om et nyt værk gennemføres vil det betyde tvangstilslutning af brugerne i mere end 40 år.
I forbindelse med Holbæk kommunes overtagelse og etablering af et selvstændigt aktieselskab for værket efter Tølløse kommunes ejerskab har der været skabt tvivl om opgørelse af anlægget værdifastsættelse på 13 mio. kr. og dennes eventuelle konsekvens for fjernvarmebrugerne. For at berolige brugerne har Holbæk forsyning måttet erklære, at værdiansættelsen på 13 mio. ikke vil påvirke den fremtidige fjernvarmepris.
Den brugergruppe, som har fulgt arbejdet, har oplevet at estimater for de forskellige løsninger har ændret sig løbende. Økonomien i det gamle værk kom aldrig på fode. Tølløse kommune måtte på et tidspunkt afskrive 10 mio. kroner af gælden på værket. 
Brugergruppens erfaringer med det historiske forløb af de estimater, der er givet over priser og takster, gør, at man tror et nyt værk bliver væsentligt dyrere end de nuværende estimater på 23,5 mio. kr.
Brugergruppen har stillet forslag om, at der foretages en levetidsforlængelse af værket for en 5 års periode, og at man i denne periode laver en detaljeret undersøgelse af, hvordan man skaffer billig varme til Store Merløse. Hvis det ikke er hensigtsmæssigt at reparere værket, kan man installere et gasfyret værk i denne periode. Selv om en sådan løsning er dyrere i første omgang, vil den give mulighed for at finde den helt rigtige langsigtede løsning.
En anden af borgergruppens forslag var, at der bygges et nyt fælles værk midt mellem byerne Store Merløse, Kirke Eskilstrup, Tølløse og Ugerløse. Med en sådan placering af et nyt værk vil der kun være 3 - 4 km fra værket til de nævnte byer. Eventuelt kan man også inkludere Undløse. På denne måde kan man få et fjernvarmeværk med tilstrækkeligt mange brugere. Denne løsning er inspireret af de positive erfaringer man har på Bornholm, hvor det ikke er nødvendigt med tvangstilslutning for at få billig varme. Tilhørerne spurgte de tilstedeværende politikere, om de ville gå ind for samme model i Holbæk kommune. På Bornholm kan man drive fjernvarmeværker uden tvang, fordi man kan levere fjernvarme til konkurrencedygtige priser.
En af de løsninger der har været foreslået har været at hente fjernvarmen fra Ringsted varmeværk ved at etablere en rørledning hertil. Prisen blev først anslået til 3.000 kr. per meter. Senere har konkrete erfaringstal fra et fjernvarmeprojekt på Bornholm vist at prisen er 1.250 kr. per meter.
En fjernvarmebruger spurgte politikeren John Harpøth om han, såfremt borgerne ønskede det, ville arbejde for at tvangstilslutningen blev ophævet. John Harpøth svarede, at han ville bede en af sine embedsmænd forespørge Energitilsynet, om dette ville være muligt.
John Harpøth blev også spurgt, hvordan han ville have det med at træffe en beslutning, der som konsekvens havde, at borgernes huse i Store Merløse blev usælgelige på grund af den meget høje fremtidige fjernvarmepris. John Harpøth lovede, at man ville gå hjem og arbejde seriøst med alle indvendinger og forslag fra tilhørerne.
Diskussionen fortsatte en time ud over det oprindeligt planlagte tidspunkt.
Afslutningsvis opfordrede Jan Koed fra brugergruppen til, at der dannes en formel forening af fjernvarmebrugere med henblik på det fremtidige arbejde med udarbejdelse af en varmeplan for Store Merløse. Der kan i fremtiden blive behov for en mere formel og bedre varetagelse af brugernes interesser.


 

 

pdateret 01/09/2011

Opdateret 02/07/2016