Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Store Merløse

Her er mennesket i centrum


Så er det tid at sortere i det gamle tøj ..


Skeespejderne samler brugt tøj sammen i St.Merløse, Lørdag den 11 april.
Stil tøjet ud i sække eller poser ved postkassen inden kl 0900, så kommer vi forbi og henter det .
Tøjet sælges i samarbejde med Den Permanente Tøjindsamling og kommer til genbrug i Ukraine .
Skeespejderne tjener 2 kr pr kg tøj, og disse penge går til spejderarbejdet i Skee.

Hvis du ikke har mulighed for at stille tøjet ud, kan det smides i vores tøjcontainer ved brugsen i St. Merløse.

Ved større mængder tøj, feks dødboer mm kan Søren Jensen kontaktes på 26276542 for aftale om særskilt afhentning.

Skeespejderne takker for jeres hjælp og bidrag til spejderarbejdet i Skee.


 Indlæg: Mogens Nowak

Skolen er blevet reduceret og frataget overbygningen og 7. klasse, og skolen har måttet tåle at få navneforandring til Elverdamsskolen, Store Merløse afdeling. Sørgeligt, da det for politikerne vil blive langt lettere at nedlægge en afdeling end at skulle nedlægge en skole; derfor navneforandringen. Det selv samme er sket i Holbæk By.

Jeg har korresponderet med trafikministeren om Tølløse-banen, der jo som bekendt er i overhængende fare for at blive nedlagt, men ingen vil tage ansvaret for det. Regionspolitikerne vil efter sigende ikke nedlægge banen, og kommunalpolitikerne vil - efter sigende - heller ikke nedlægge banen, og så er der jo kun regeringen med trafikministeren tilbage. Heller ikke han vil påtage sig ansvaret, men skyder det over til regionerne selv indbyrdes at finde ud af, hvordan pengene på trafikområdet skal fordeles, for han kan, som han svarer mig: "som transportminister ikke blande sig i regionernes interne fordeling af midlerne". Vor Herre bevares! Regionerne har kun de penge til at drive baner og busser for, som de allernådigst får tildelt af regeringen og Folketinget. Det her er altså bare to, men meget skræmmende eksempler på, hvordan Store Merløse støt og roligt er på vej mod sin egen undergang.

Uden en attraktiv skole eller bare resterne af en sådan og uden Tølløse-banen, som er vores vigtigste livsnerve der er med til at sikre, at vi kan bo her og arbejde andetsteds, så vil der på ganske kort sigt ikke være nogen som helst, der ønsker at flytte til Store Merløse, især ikke familier med børn i den skolesøgende alder. 

Jeg er født og vokset op i området (Store Tåstrup) og har igennem de mange, mange år set udviklingen kun gå én vej, nemlig nedad.

Jeg tror, at den eneste vej frem er, at vi samler kræfterne og i samlet flok med Store Merløse Bylaug i spidsen, idrætsforeningerne, forældrebestyrelserne for daginstitutionerne, Projekt Meget Mere Merløse, Brugerrådet ved Dagcentret Møllevang og sågar også menighedsrådet gør fælles sag og sætter Store Merløse på landkortet og bliver kendt over det meste af Sjælland som byen, der rejste sig og kæmpede for sin overlevelse. Jeg tror på det, men vi kan ikke hver især og alene løfte den opgave.

Sidste gang vi havde en "folkeopstand" i Store Merløse var for snart 25 år siden dengang i 1990, hvor blæsten og debatten om Store Merløse Varmeværk blev bredt ud over det meste af Sjælland. Uanset om man var for eller imod det dengang nye halmvarmeværk, så blev borgerne i varmedistrikt 06, Store Merløse af den daværende Tølløse kommune tvunget til at forblive i varmeværket. Og uden at tage stilling til det gode eller dårlige deri, så er det en kendsgerning, at varmeværket er blandt de absolut dyreste varmeværker i Danmark. Det er heller ikke med til at øge interessen for at flytte hertil, og store udgifter til opvarmning påvirker naturligvis huspriserne i negativ retning.

 

Og hvad kan man så bruge det til? Efter min opfattelse alene til at konstatere, at står man ikke sammen, vil næsten ethvert overgreb kunne forekomme uden at man som lokalbefolkning i realiteten er i stand til at gøre noget ved det udover at komme med nogle forkølede pip.
I gamle dage for sådan ca. 25 år siden ville jeg have kæmpet med næb og klør, men det er jeg blevet for gammel til. Det magter jeg ikke. Jeg håber derfor, at I Bylauget i spidsen sammen med mange flere vil være med til at kæmpe for vores bys overlevelse og sikre os så langt, som det er muligt mod, at vores by forringes og kuldsejler, så ingen ud over vi gamle pensionister gider bo her. 

Med venlig hilsen
 
Mogens Nowak

Tåstrupvej 46

4370 Store Merløse

Lad vores jernbane være i fred

Jeg må indrømme, at når jeg ser på udviklingen i bustrafikken i vores region, har jeg svært ved at se hvordan man overhovedet kan forestille sig at nedlægge jernbanen. 

Da man indførte regionsruterne "to gange i timen" var det de små byer som var med til at betale . Det gav nemlig dårligere betjening af de små bysamfund som ikke ligger på en af R- ruterne Her i byen er der rigtig mange, der har jernbanen som den eneste mulighed for at komme til og fra byen på tidspunkter hvor der ikke er skolekørsel. Samtidig er der blevet ekstra pres på de busser som fragter elever til Tølløse skole, efter man besluttede at lukke de store klasser på en del skoler i Holbæk kommune. 
Jeg har svært ved at se hvordan man overhovedet kan forestille sig, at erstatte den velfungerende jernbane, med busser uden at vi kommer til at opleve endnu en voldsom forringelse af den service som politikerne er valgt til at yde, også til de små bysamfund som vores. Jørn Jørgensen formand for St. Merløse Bylaug


Et lille hjertesuk!

Nogle hundeejere har fejlagtig fået den opfattelse at plænen i bymidten er lavet til at lufte hunde på. Det er en misforståelse. Den plads er lavet til mennesker.
Hunde i snor må gerne færdes på græsset, men vi forventer naturligvis at den ansvarlige hundeejer, hvis hunden ”taber noget”, sørger for at samle det op i den dertil medbragte pose. 

Det ville forøvrigt pynte enormt, hvis man huskede at gøre det samme i hele byen.

Store Merløse Bylaug
 

 

Kan du lave penge i din fritidByens idrætsklubber og foreninger har utroligt mange dygtige og ihærdige trænere instruktører og hjælpere, der hver uge lægger masser af deres fritid i arbejde med og for klubbernes medlemmer. 

Fælles for dem alle er at de på et eller andet niveau selv dyrker den idræt eller fritidsinteresse, som de også er træner for.

Vi tror at der i byen går flere personer rundt, som ikke nødvendigvis er ”sportsidioter” eller på anden måde føler sig inspireret til at være med i en klub.

Men måske tager du fejl”¦

Har du mon lyst til at tjene penge til klubberne ved hjælp af det der populært hedder ”fundraising”, så mangler klubberne dig!

Fundraising er at finde alle mulige former for sponsorater og anden økonomisk hjælp til klubbernes drift. Det kan f.eks. være hjælp til kampdragter til fodboldholdet, reklameskilte til hallen, tilskud til ungdomsstævner eller tilskud til vedligeholdelsesarbejde på klubbernes tilholdssteder. Arbejdet sætter dig i berøring med erhvervslivet både lokalt men også større virksomheder og fonde - kun din egen fantasi sætter egentligt grænserne.

Er du typen, der har lyst til at arbejde med tilvejebringelse af sådanne midler, så står klubberne klar til at modtage dig med stor begejstring.

Vi håber at kunne danne en gruppe med 3-4 medlemmer i hvert fald, som kan stå for arbejdet med fundraising - arbejdsbyrden og tiden afgør man selv - selv den mindste lille hjælp/succes med arbejdet er et fremskridt i forhold til nu.

Har du lyst, så tøv ikke med at kontakte

Morten Anderson på telefon 2845 6820.


                           Store Merløse er en sjov by at bo i.Fremtidsvisioner og tanker om udbygning af sammenholdet i vores

lokalområde.

Forestil dig at du har valgt at bruge lidt af din fritid på at lave et arrangement for hele din by.
Forestil dig at du på ingen måde ved om din idé kan tiltrække nogen deltagere.
Tør du gå i gang?
Mange har sikkert gået med en idé, men har ikke haft modet til at gøre noget

ved ideen, fordi det er uoverskueligt hvor mange timer der vil gå med at få

gjort ideen til handling”¦
Om et års tid overgår der vores lokalsamfund en udfordring af dimensioner, som ingen helt kan overskue - er det godt eller skidt - det kan kun tiden vise.
Vores skole vil formentligt blive en skole uden overbygning - altså skal elever allerede fra 7. klasse til at skifte vores lokale skole ud med en af de få skoler med overbygning i Holbæk Kommune. Hvad vil det betyde for vores by?
Tager vi NEJ hatten på, så vil det formentligt betyde at det bliver svært at

tiltrække børnefamilier - fordi det bliver mere attraktivt at bosætte sig i en

af de byer, der fortsat har overbygningen på skolen. Ingen nye børnefamilier i

byen vil over tid betyde at det bliver endnu sværere at holde liv i byens

tilbageværende forretningsliv og foreningsliv og alle kan forestille sig hvad

dette vil gøre ved byen.
Man kan jo også vælge at tage JA hatten på.
Og her kommer min indledning i spil. For et par år siden fik jeg på en

hundeluftertur, ideen med at lave en gåtur i vores fantastiske lokalområde, for det er da synd at mange ikke engang har haft tid til at se hvilket skønt område der ligger lige rundt om vores dejlige by.
Jeg kontaktede bylauget, som fra første færd bakkede 250 % op bag ideen.

Prøv at forestille dig at du har denne her skøre ide og nu har du fået 4 andre

til at bruge oceaner af tid - kostbar fritid - på din ide”¦
Du har nok gættet at jeg skriver om Tour De Merløse - prøv at sætte dig i vores sted - hvor mange mon gider bakke op om arrangementet - hvordan bliver vejret

osv. osv.
Vi blev mødt af en hel fantastisk opbakning fra byens erhvervsdrivende - de

betaler stort set hele arrangementet - og ja det er ligefør at de kommer os i

forkøbet med præmier, støtte til trøjer og kuglepenne - alle bakker op om ideen. Nu mangler vi bare nogle deltagere - skal vi regne mede 30? - skal vi regne med 60? - sidste år kom 125 deltagere - var det held eller var der virkeligt tale om noget alle synes var sjovt?
Og så sker det - vejret er perfekt og der møder ca. 175 deltagere op, der møder 25 hjælpere op - tror du på at det bruser i blodet når man oplever sådan en opbakning - det kan jeg godt afsløre at det gør. Det er simpelthen bare så fantastisk.Lad os beholde JA hatten på - har du en ide eller en tanke, så tag fat i bylauget eller en af byens rigtigt mange foreninger, som også har masser af hjælpere der kan give et nap med at realisere en ide. Vores by har masser af foreninger og der er tilbud til folk i alle aldre -
Har du måske overskud til at hjælpe i en af foreningerne i et års tid eller

måske længere så kontakt enten bylaug eller foreningen direkte - du vil blive

overrasket over den enorme energi der bliver lagt i at gøre vores by til et

sjovt sted at bo og dette kan du blive en del af.
Jeg selv er af den helt klare overbevisning, at ved at fastholde og udvikle vores fritidsliv især med tilbud, der samler os på tværs af alder, køn og

nationalitet kan vi gøre byen til et attraktivt sted at bo for børnefamilier også langt ind i fremtiden.
Med løftet JA hat Morten Anderson (ham med hunden)


 Antal Deltagere


2011:  125


2012:  165


2013:  199

 


Opdateret 06/04/2015