Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Store Merløse

Her er mennesket i centrum


Meget mere Merløse
 
Så blev første spadestik endeligt taget til vores nye store aktivitetsområde i byen🇩🇰🇩🇰
Meget Mere Merløse fortalte om arbejdet indtil nu og herefter talte borgmesteren og roste det store lokale frivillige arbejde der er i vores by
Skolen delte hjemmebagte pølsehorn og kaffe ud - og inviterede alle på en rejse igennem Europa

 


Drømmen om skaterbaner, løbe - og gangstier, miljøundervisning i bålhytten med grejkasser, overnatning i shelters og hygge omkring bålpladsen, parkour - og seniorbane kan nu realiseres.

Senest støtter Lokale - og Anlægsfonden  projektet med 180.000 kr. og for tre uger siden  gav Friluftsrådet tilsagn om støtte på op til 61.400 kr. fra Tips- og Lottomidler til friluftsliv. Sammenlagt er der nu tilsagn til Meget Mere Merløse på cirka 1 million kroner. Dette beløb skal sammen med masser af frivillig arbejdskraft være udgangspunktet, når det kreative byrum etableres i løbet af foråret 2016.   

Idéen er at skabe et nyt, aktivt -, motions-, være- og samlingssted midt i St. Merløse. Ønsket fremkom blandt byens foreninger, skole, daginstitutioner, Bylaug, de unge, Skee -spejderne, de ældre m.fl. for godt 3 år siden, samtidig med ønsket om en parkour - bane  og seniorområde.  Styregruppen bag projektet satser på, at det første spadestik tages i starten af marts 2016 og forventes være klar i løbet af forsommeren. Det er foreløbig støttet af lokale foreninger i St. Merløse, forskellige Udviklingspuljer i Holbæk Kommune, Sjællandske Medier A/S, LAG Midt - og Nordvestsjælland, St. Merløse Fritidscenter, St. Merl øse Bylaug, Elverdamsskolens Skolebestyrelse, Friluftsrådet og Lokale - og Anlægsfonden.

  ”Vi er enormt glade for de penge. Ideen bliver til virkelighed. Vi har brug for et grønt og aktivt samlingssted i vores by.  Et sted, der er gratis og åbent 24/7. Vi synes, det er oplagt at bruge bymidten med den smukke natur til samvær, motion og bevægelse, siger Solvej Pedersen, aktiv borger i St. Merløse.

 

 


Klip fra Nordvestnyt 3. juni
Besigtigelse af området

Besigtigelse marts 2015


Meget Mere Merløse februar 2015

Det gode unge liv
 
Er du ung mellem 16 - 24 år og har nogle interesser til, hvorledes det at være ung i St. Merløse området kan forandres og forbedres, så log ind på nordeafonden.dk og se på det spændende og interessante opslag omkring - det gode, unge liv.
 
Der satses på fire områder - sundhed, motion, natur og kultur. Der uddeles i 2015 100 millioner kr. til projekter, som gør en ekstra indsats for at styrke unges identitet, livslyst og fællesskaber - også på tværs af generationer.
 
Nordeafonden beskriver det således som vigtigt, at de unge kan bruge det som nogle af de ingredienser, som de unge kan bruge for at opleve det gode liv på egen krop.
Kravene er at minimum to af de fondens indsatsområder medtages i idéoplægget, at de unge selv involveres i såvel skabelsen som gennemførelsen af projektet, at de unge alene eller i samarbejde med andre kan gennemføre projektet, at der søges minimum 1 million og at Nordea-fondens støtte er afgørende for projektets realisering.
 
Idéen hos de unge skal helst være utraditionelle, gerne i en samarbejdsform med unge som traditionelt ikke samarbejder og gerne i partnerskaber. derudover danne nye veje for gode ungeliv, styrke de unges samfundsansvar og deltagelse i lokaldemokratriet. Lade de unge være bindeled mellem generationer - fx være rollemodeller for ældre eller børn eller omvendt. Er bæredygtige og kan bruges i andre sammenhænge og der må gerne videreudvikles på eksisterende projekter.
 
Har dette fanget de unges interesser, kan I kontakte Kathrine Olsen som er på facebook omkring Meget Mere Merløse eller skrive et indlæg på facebook.
 
mvh
 
Styregruppen bag Meget Mere Merløse
ved Heino Sørensen, MIF Fodbold og Carina Ipsen, MIF Gymnastik samt Solvej Pedersen


Meget mere Merløse - Januar 2015

NYT FRA MEGET MERE MERLØSE

Arbejdet omkring Meget Mere Merløse udvikles stille og roligt samtidig med at nye tiltag og kontakter etableres. Et konkret forslag blev vist på et stormøde i december på skolen i St. Merløse, spændende og ganske interessant, samt specielt hvor mange aktivitetsmuligheder der er.

Det aktive byrum kunne opbygge i 6 forskellige zoner omgivet af en løbebane på 400 meter, der fx kunne bruges til atletik i skole - og fritidsregi. Områder med multibane, runde ringe der kan binde aktivitetsbanerne sammen. Eksempler herpå: Jorden er giftig bane på bakken. Klatremaskenet - 5,8 meter højt- giver udsigt og fine klatremuligheder. Lege og læringsmuligheder, som kræver meget af børnene og deres kroppe, når der klatres i højder, og hvor der kan leges under. Dette kunne fx bruges til at trække skoleundervisningen ind, idet der fx kan regnes forskellige matematik vinkler, x - og y-aksen, lege rum og former, formler, 3v koordinatsystem, cirkulært forløb med en V-bro, der bygges direkte op i nette i  2- 3 meters højde.

På mødet blev der spurgt indtil projektet. Folk var meget interesserede og nysgerrige, såvel som der opstod debat omkring prioriteringen af de valgte dele, dersom der ikke er økonomi til det hele. Der var en livlig snak omkring det at få kontakt til børnefamilierne i lokalområdet og få vist disse, hvad der er grundidéen i det aktive byrum. Nogle foreslog at præsentere  det i den lokale børnehave, hvilket sker snarest. De fremmødte fik et klart billede af, hvad der kan etableres, såfremt der kan findes midler på omkring 4 millioner.

Indtil nu er der tilsagn om støtte på 400.000 kr., heraf er de knap 200.000 betingede af, at der opnås støtte uden for kommunalt regi på mindst 1 million kroner. Heraf er der direkte støtte til bålhytte og shelters, idet der er opnået støtte på 88.500 kr. fra Holbæk Kommunes Lokalområdes Udviklingspulje. Samtidig var der opbakning til at opbygge nogle aktivitetsmuligheder til børnene, så de kan opleve, at der rent faktisk sker noget. Pengene dertil skulle komme fra de midler, som elevrådet på skolen støtter med.

Den næste fase er at få skaffet flere midler til multibane og parkour bane m.m., idet dette er udgangspunktet for arbejdet med det aktive byrum. Styregruppen går i gang med at søge flere fonde og opsøge andre støttemuligheder i det lokale nærområde. Dette gøres i et tættere samarbejde med Holbæk Kommune, borgere og erhvervsliv.

Senest er der afholdt et godt og udbytterigt møde Holbæk Kommune, hvilket bliver én af flere i en kommende møde - og planlægningsrække. Det var særdeles udbytterigt og positivt, selv om det gav flere nye opgaver til folkene bag Meget Mere Merløse.


Stormøde omkring Meget Mere Merløse - det aktive byrum d. 2.12.2014

MIF Formand Heino Sørensen byder velkommen til de 35 fremmødte, herunder repræsentanter fra skole, foreningsliv, unge mellem 13 - 18 og borgere i forskellige aldre. Aftenens tema var at give et billede af, hvorledes Meget Mere Merløse kan opbygges.

Firmaet Elverdal viste et forslag, som det kan se ud, plantegning af aktivitetsområdet opbygget i 6 forskellige zoner omgivet af en løbebane på 400 meter, der samler det aktive byrum. Områder med multibane, runde ringe der kan binde aktivitetsbanerne sammen. Eksempler herpå: Jorden er giftig bane på bakken. Klatremaskenet - 5,8 meter højt- giver udsigt og fine klatremuligheder. Lege og læringsmuligheder som kræver meget af børnene og deres kroppe, når der klatres i højder, der kan leges under. Dette kunne fx bruges til at trække skoleundervisningen ind, idet der fx kan regnes forskellige matematik vinkler, x - og y-aksen, lege rum og former, formler, 3v koordinatsystem, cirkulært forløb med en V-bro, der bygges direkte op i nette i  2- 3 meters højde. Multibane, skaterbane, parkour, motionsbane, bålhus og shelters. Alt sammen elementer, som opbygges ud fra de ønsker, der til nu er fremkommet og som styregruppen har lyttet til.

Efter præsentationen var der mange spørgsmål til det fremlagte projekt. Folk var meget interesserede og nysgerrige, såvel som der opstod debat omkring prioriteringen af de valgte dele, dersom der ikke er økonomi til det hele. Der var en livlig snak omkring det at få kontakt til børnefamilierne i lokalområdet og få vist disse, hvad der er grundidéen i arbejdet. Måske bliver oplægget præsenteret i den lokale børnehave. De fremmødte fik et klart billede af, hvad der kan etableres, såfremt der kan findes midler på omkring 4 millioner.

 Indtil nu er der tilsagn om støtte på 400.000 kr., heraf er de knap 200.000 betingede af, at der opnås støtte uden for kommunalt regi på mindst 1 million kroner. Heraf er der direkte støtte til bålhytte og shelters, idet der er opnået støtte på 88.500 kr. fra Holbæk Kommunes Lokalområdes Udviklingspulje. Samtidig var der opbakning til at opbygge nogle aktivitetsmuligheder til børnene, så de kan opleve, at der rent faktisk sker noget. Pengene dertil skulle komme fra de midler, som elevrådet på skolen støtter med.

Den næste fase er at få skaffet flere midler til multibane og parkour bane m.m., idet dette er udgangspunktet for arbejdet med det aktive byrum. Styregruppen går i gang med at søge flere fonde og opsøge andre støttemuligheder i det lokale nærområde. Dette gøres i et tættere samarbejde med Holbæk Kommune, borgere og erhvervsliv.


 


Opdateret 13/03/2016